BEST PRACTICE TRANSFER TOOL

V projektu Bhenefit je bila izdelana analiza dobrih praks pri upravljanju z grajeno stavbno dediščino na mednarodnem nivoju. Partnerji so si tekom projekta ogledali nekaj izbranih dobrih prakse v regijahv Avstriji, Italiji in na Hrvaškem). V okviru partnerstva so bile zbrane dobre prakse iz Evrope in širše, ki so bile analizirane po vnaprej pripravljenih parametrih. Dobre prakse so bile izdane v Inventarju dobrih praks, ki je osnova za orodje za prenos dobrih praks. Orodje služi za spremljanje in ocenjevanje kritičnih dejavnikov in stroškov prenosljivosti dobrih praks v drug kontekst. Orodje prispeva k finalizaciji transnacionalnih in lokalnih politik upravljanja.

Orodje za prenos je spletna aplikacija s seznamom izbranih in ciljno usmerjenih dobrih praks, ki temelji na datoteki .xls. Uporabnik lahko vnese podatke o HBA in orodje za prenos izbere nekaj dobrih praks, o katerih uporabnik lahko pridobi podrobne podatke. Orodje vsebuje tudi informacije o uporabnikovi HBA. Uporabnik lahko vnese podatke o dobri praksi in orodje oceni združljivost med HBA in izbrano dobro prakso.

Za uporabo orodja za prenos ne potrebujemo posebnih IKT kompetenc ali zapletenih podatkov, zahtevani so le trije predpogoji:

  • Izbira določene HBA za upravljanje
  • Izbira ciljev ali priložnosti, ki jih je treba izvajati v HBA
  • Seznam prednostnih nalog na katerih lahko uporabimo orodje


BEST PRACTICE INVENTORY

BEST PRACTICE TRANSFER TOOL

MANUAL FOR USERS


Home | English version