Cíťte umenie!

Tretí príklad dobrej praxe z Talianska. 

EURÓPSKE CENTRUM PRE TRADIČNÉ ZRUČNOSTI je výsledkom iniciatívy Rady Európy v roku 1975. 

Spravuje ho FONDAZIONE VILLA FABRIS a stále priťahuje tisíce účastníkov, pričom zdôrazňuje debatu o ochrane a uplatňovaní tradičných a inovatívnych techník zásahu. Nehmotné kultúrne dedičstvo je základom jeho činnosti najmä ako návrhy odbornej prípravy zamerané na odovzdávanie starých zručností a know-how mladým generáciám..

                                                                       1

Európske centrum, ktoré je prirodzene náchylné pre dialóg, je súčasťou siete školiacich stredísk, ktoré skvele dopĺňajú jeho kultúrny prístup, FEMP - Európska federácia zručností v oblasti architektonického dedičstva.

                                                                      2

Usadením vo vile z XVIII storočia, Fondazione Villa Fabris vyvinula praktickú metódu spravovania dedičstva vytvorením vnútornej siete: šesť rôznych začínajúcich podnikateľov vykonáva svoje každodenné činnosti, ktoré zabezpečujú údržbu samotnej vily a jej valorizáciu.

                                                                       3

Vzdelávacie aktivity sú doplnené spoluprácou s Confartigianato Vicenza v oblasti umeleckého remesla, navrhovaním tematických výstav, kultúrneho a zážitkového cestovného ruchu a verejných podujatí na zvýšenie informovanosti ľudí o manuálnych zručnostiach.

                                                                       4

EURÓPSKE CENTRUM PRE TRADIČNÉ ZRUČNOSTI je aktívne v ochrane pamiatok od roku 1975. Školenia sa zameriavajú na transfer starodávneho know-how na mladšiu generáciu a zvyšuje záujem umelecké remeslá. Je prevádzkovaná nadáciou Villa Fabris v benátskej vile a je súčasťou siete začínajúcich podnikov.