DOBRÉ POSTUPY VENETSKÉHO KRAJE

Cítit umění!

Třetí prezentace italských osvědčených postupů. 

EVROPSKÉ CENTRUM PRO DĚTSKÉ ZRUČNOSTI je výsledkem iniciativy Rady Evropy v roce 1975. 

Spravováno agenturou FONDAZIONE VILLA FABRIS, stále přitahuje tisíce účastníků a zdůrazňuje debatu o zachování a uplatňování tradičních a inovativních technik intervence. Nehmotné kulturní dědictví je základem jeho činnosti zejména jako návrhy školení zaměřené na předávání starých dovedností a know-how mladým generacím. 

                                                                                   1  

Evropské středisko, které je přirozeně náchylné k dialogu, je součástí sítě školicích středisek, která skvěle doplňují jeho kulturní přístup, FEMP-Evropská federace dovedností v oblasti architektonického dědictví. 

                                                                                   2  

Fondazione Villa Fabris, usazená ve vile z XVIII. Století, vyvinula efektivní metodu správy dědictví tím, že vytvořila vnitřní síť: šest různých začínajících podniků provádí své každodenní činnosti poskytující údržbu samotné vily a její zhodnocení. 

                                                                                   3  

Vzdělávací aktivity jsou doplněny spoluprací se společností Confartigianato Vicenza v oblasti uměleckého řemesla, navrhováním tematických výstav, kulturním a zážitkovým cestovním ruchem a veřejnými událostmi s cílem zvýšit povědomí lidí o manuálních dovednostech. 

                                                                                   4  

EVROPSKÉ CENTRUM PRO DĚTSKÉ ZRUČNOSTI působí od roku 1975 v památkové péči. Školení probíhá v oblasti předávání starodávného know-how mladší generaci a zvyšuje umělecká řemesla. Je provozován nadací Villa Fabris v benátské vile a je součástí sítě začínajících podniků.