DUDÁCTVÍ

.

Dudy jsou hudebním nástrojem, který spojuje lidi různých kultur i dávných věků. Došly k nám dosud neznámými cestami z místa svého zrodu, kde měly mnohá poslání, sloužily králům i žebrákům, těšily osamělé pastýře i obecenstvo kon - certních sálů a rozlehlých amfiteátrů. Snad vždy a všude měly onen zvláštní dar a schopnost rozdávat radost, rozveselovat, těšit i povzbuzovat.

S dudáckými tradicemi je možné se setkat na akcích v rámci vystoupeních folklórních souborů, při borovanském Borůvkobraní, Jihočeských Slavností Písní a Tanců ve Strakonicích a mnoho dalších. Unikátní akcí je setkání dudáků – v roce 2018 již po třiadvacáté – na Mezinárodním dudáckém festivalu (MDF), který se ve Strakonicích koná jednou za dva roky.

V dnešním světě mají dudy stále své místo, a tak na festivalu můžete vidět umělce hrající na dudy hudbu jak historickou, tak například i rockovou. Festival je tak především příležitostí k setkání muzikantů, tanečníků a zpěváků z celé Evropy s širokou veřejností. Potkávají se nejen na vystoupeních, ale i neoficiálně v ulicích města či hospůdkách.

Jihočeský kraj je oprávněně na své dudácké tradice hrdý a dudácké kultuře je věnována velká pozornost; nemateriální statek „Dudácké tradice
v jihočeském regionu“ byl v roce 2015 zapsán do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.

Informace a fotografie obsažené v tomto článku byly převzaty z brožury „JIHOČESKÝ KRAJ, ČESKÁ REPUBLIKA - NEHMOTNÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ“ připravené Jihočeskou obchodní komorou.