DZIAŁANIA PILOTAŻOWE  REALIZOWANE W 8 REGIONACH EUROPY ŚRODKOWEJ

Aby wesprzeć waloryzację Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (NDK), w każdym z 8 obszarów ARTISTIC utworzono lokalne punkty NDK, które zapewniają lokalnym podmiotom narzędzia i usługi zaprojektowane w celu zwiększenia trwałości inicjatyw NDK.

Działalność każdego punktu NDK koordynuje Mediator, wybrany w celu wzmocnienia lokalnych sieci, animowania działań lokalnych grup roboczych, wspierania promocji potencjału NDK w regionach, a także generowania i wdrażania nowych projektów kulturowych. Wyszkoleni operatorzy wspierają obywateli, stowarzyszenia, spółdzielnie, przedsiębiorców w tworzeniu pomysłów na waloryzację NDK, opracowywaniu projektów, planowaniu działań i przygotowywaniu wszystkich dokumentów w celu przyciągnięcia inwestorów publicznych lub prywatnych.

W otwartych zaproszeniach ogłoszonych w każdym z regionów ARTISTIC osoby prywatne, stowarzyszenia, spółdzielnie i przedsiębiorcy przedstawili wiele interesujących pomysłów na temat utrzymania Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W sumie wybrano 64 propozycje projektów do wsparcia przez lokalne punkty NDK za pomocą narzędzi i usług stworzonych w ramach projektu ARTISTIC, aby pomóc im w opracowaniu biznesplanu, który ułatwi finansowanie ich działalności.

Kluczową rolą oferowanego wsparcia jest wybór formy finansowania każdej z inicjatyw i promocja 40 z nich poprzez lokalne i międzynarodowe kampanie crowdfundingowe. Zostaną one uruchomione aby zbadać atrakcyjność projektów NDK oraz umożliwić kontynuacę ich rozwoju.

Aby dowiedzieć się więcej na temat testów pilotażowych ARTISTIC, skontaktuj się z naszymi lokalnymi punktami NDK:

                                                                                   https://www.interreg-central.eu/genticsimagestore/1bae66cd132ce5e41c2d1947a7cd1980-Bez-tytu-u-1.png