ELBIA WSCHODNIA NA PÓŁNOCY SAKSONII

.

ZDJĘCIE: EAST ELBIA ASSOCIATION GITTA MARTINI,LEIPZIG

Wschodnia Elbia to miejsce, w którym przyroda, piękno krajobrazu i połączenie lokalnej społeczności z tradycją są źródłem trwałych relacji ludzi z ich regionem i zachęcają turystów do odwiedzenia tej uroczej części Republiki Federalnej Niemiec.

Wschodnia Elbia - tak nazywa się obszar o powierzchni 161 km² na prawym brzegu Łaby w powiecie północnej Saksonii, który łączy Wolne Państwo Saksonii z Saksonią-Anhalt i Brandenburgią. Około 6400 osób mieszka w 29 okręgach gmin Arzberg i Beilrode, które tworzą wspólną społeczność administracyjną, oraz we wschodnich częściach Elbii dużego miasta powiatowego Torgau. Region charakteryzuje się uroczym krajobrazem
z nienaruszonym naturalnym otoczeniem. Jest domem dla bobrów Łaby i bocianów białych. Unikalne biotopy zapraszają ludzi do ich odkrywania:

- idylliczne łąki Łaby z rezerwatem przyrody Alte Elbe Kathewitz;

- obszar ochrony krajobrazu Prudel Döhlen;

- parki w Zwethau, Triestewitz i Tauschwitz.

Wschodnia Elbia to także obszar z mnóstwem atrakcji turystycznych. Oprócz dziewięciu historycznych zamków, posiadłości rycerskich i dworków, dwanaście kościołów regionu uważanych jest również za prawdziwe klejnoty architektoniczne.

Sam region i cała Republika Federalna Niemiec słyną nie tylko z niesamowitego dziedzictwa materialnego, ale również z interesujących przejawów Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W „Krajowym katalogu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego” znajduje się ogółem 88 dóbr kultury i dziewięć wartych zachowania przykładów praktycznych”.

Są one podzielone na pięć różnych obszarów:

  • przekazywane ustnie tradycje i formy wypowiedzi (w tym język);
  • sztuki sceniczne;
  • praktyki społeczne, rytuały i festiwale;
  • wiedza i praktyki związane z przyrodą;
  • tradycyjne techniki rzemieślnicze.

Po włączeniu niemieckiej koncepcji do listy UNESCO w 2016 r. wyłonił się szósty obszar dziedzictwa kulturowego: formy samoorganizacji społecznej.

Muzyka organowa (2017) i blueprint  - drukowanie odpornej na barwniki pasty na tkaninę przed zabarwieniem jej barwnikiem indygo (2018) zostały
w ostatnich latach dodane do listy UNESCO jako formy dziedzictwa zaproponowane przez Niemcy i teraz obok tradycji pieczenia chleba, gry karcianej Skat, karnawału w Nadrenii, teatru dialektów, śpiewu Objawienia Pańskiego i kultury parzenia herbaty z Fryzji Wschodniej stanowią przykład niematerialnych dóbr kultury z Republiki Federalnej Niemiec.

W projekcie ARTISTIC region wschodniej Elbii jest reprezentowany przez partnera:

- b&s Unternehmensberatung für den ländlichen Raum GmbH

.

ZDJĘCIE: EAST ELBIA ASSOCIATION GITTA MARTINI,LEIPZIG

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule zostały zaczerpnięte z broszury „EAST ELBIA – Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe”, przygotowanej przez partnera projektu „ARTISTIC” - b&s Unternehmensberatung für den ländlichen Raum GmbH z Niemiec.