Target region: Mazowieckie

[EN] Welcome! Here you can find all documents related to the ENTRAIN project in the target region Mazowieckie (Poland).

[PL] Witamy! Tutaj znajdą Państwo wszystkie dokumenty opracowane w ramach projektu ENTRAIN dla obszaru docelowego województwa mazowieckiego (Polska).


Initial survey in the target area FVG

Initial survey in the target area: 
Wstępna analiza w regionie docelowym:
PDF document in Polish
Assessment of RES heat potential FVG

Assessment of RES heat potential:
Ocena potencjału produkcji ciepła z OZE:
PDF document in Polish
Click me!

Planning guidelines:
Wytyczne do planowania małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących oze:
PDF document in Polish

QM guidelines:
Wytyczne Q:
PDF document in Polish

QM planning handbook:
Podręcznik planowania rozwoju wykorzystania biomasy w ciepłownictwie:
PDF document in Polish

Extension of the QM system:
Rozpowszechnienie systemu zarządzania jakością:
PDF document in Polish

Regional action plan FVG

Regional action plan:
Regionalny Plan Działań:
PDF document in Polish
Click me!

Polish case studies factsheet:
Fiszka działań pilotażowych:
PDF document in Polish
Click me!

Pilot heat planning at local level:
Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE w powiecie płońskim i pozostałych regionach Polski:
PDF document in Polish
Click me!

New local financing and support tools:
Nowe narzędzia wsparcia i finansowania:
PDF document in Polish