IKONE

.

SLIKA: ARCHIVE OF THE STUDIO OF THE CARPATHIAN ICON

Ikona - grško eikón, iz katere izhaja izraz ikona, pomeni slika. Ikona je pomemben element vzhodne pravoslavne cerkve. Identificira se s prisotnostjo živega Boga na Zemlji, ki je bil navzoč Odrešenika Jezusa Kristusa. Ikona je v Podkarpatskem prisotna že od začetka naseljevanja teh območij s strani Rusov. Tu sta sobivali dve veliki kulturi: vzhodna (povezana z bizantinsko tradicijo) pravoslavna cerkev in od 16. stoletja dalje zahodna (povezana
s katoliško cerkvijo) unijatska cerkev. Velika raznolikost teh dveh civilizacij se kaže tudi v njenem upodabljanju na slikah. V medvojnem obdobju dvajsetega stoletja so bile na območju Karpatov in okolice zbrane vse najdragocenejše ikone iz 14. stoletja in postavljene v Lavovski muzej, kjer ostajajo še danes. V gorah Bieszczady je ikona še vedno živa in je močno povezana s kulturo. Pisne ikone so tako tradicionalne predstave - kopije prejšnjih del kot tudi bolj svobodne in osebne interpretacije kanonov. Ohranjene ikone lahko občudujemo kot del Lesene arhitekturne poti. Na poti je 127 zgradb iz lesene arhitekture, vključno s cerkvami, vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami, muzeji na prostem, manjšimi stavbami, dvorci in palačami. Posebej velja omeniti bisere iz lesene arhitekture, uvrščene na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Studio Carpathian Icons, ustanovljen leta 2000 se sklicuje na tradicijo majhnih ikonarskih delavnic, ki so obstajale v 17. in 18. stoletju na Karpatih, v krajih, kot sta Sądowa Wisznia in Rybotycze blizu Przemyśla. Lokacija studia Carpathian Icons v Sanok-u je odlična osnova za nadaljnje preučevanje te slike, saj se nahaja v središču tako imenovane ikonske poti, kjer muzejski viri razstavljajo okoli tisoč ikon na stalnih razstavah. Tu najdete vso znanje o ikonah, ikonografiji, stilistiki, zgodovini in teologiji. Cilj Carpathian Icons Studia je popularizirati ikonopis, ustvarjati in kopirati ikone, ki so stilsko povezane s tradicijo Carpathian Icons, ter organizirati delavnice, predavanja in sodelovanje z umetniki s Poljske in iz tujine.

Informacije in fotografije, vključene v ta članek, so iz brošure "POLJSKA - PODKARPACKIE VOIVODESHIP. NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA", ki jo je pripravila Regionalna razvojna agencija Rzeszow - projektni partnerji ARTISTIC.