IKONY

.

ZDJĘCIE: ARCHIVE OF THE STUDIO OF THE CARPATHIAN ICON

Ikona - greckie słowo eikón, od którego pochodzi termin ikona, oznacza obraz. Ikona jest ważnym elementem w cerkwi, utożsamia się ją z obecnością Boga żywego na Ziemi jakim była obecność Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ikona na Podkarpaciu jest obecna od początku zaludnienia tych terenów przez ludność ruską, czyli praktycznie od początku historii tej części Polski. Współistniały tutaj dwie wielkie kultury: wschodnia, związana z tradycją bizantyjską, kościołem prawosławnym, a od XVI wieku z kościołem unickim, oraz zachodnia, związana z kościołem katolickim. Duże zróżnicowanie tych dwóch kultur ma również odzwierciedlenie w obrazach. W okresie międzywojennym XX w. wszystkie najcenniejsze ikony z okresu od XIV w. zostały zebrane w rejonie Karpat i okolic i umieszczone w Muzeum Lwowskim, gdzie pozostają do dziś. W Bieszczadach ikona nadal jest „żywa” i silnie związana z kulturą. Pisane ikony to zarówno tradycyjne przedstawienia – kopie wcześniejszych dzieł, jak i bardziej dowolne, osobiste interpretacje kanonów. Zachowane ikonostasy można podziwiać w ramach Szlaku Architektury Drewnianej. Na szlaku znajduje się 127 obiektów architektury drewnianej obejmujące m.in.: kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy małomiasteczkowej, dworki i pałace. Na szczególną uwagę zasługują perły architektury drewnianej, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Powstałe w 2000 - milenijnym roku Studio Ikony Karpackiej nawiązuje do tradycji małych warsztatów ikonowych istniejących w XVII i XVIII w. w Karpatach, w takich miejscowościach jak Sądowa Wisznia czy Rybotycze koło Przemyśla. Umiejscowienie Studia Ikony Karpackiej w Sanoku, który znajduje się w centrum tzw. Szlaku Ikon, gdzie w zasobach muzealnych eksponuje się około tysiąca ikon na stałych wystawach i gdzie zgromadzono wiedzę z zakresu technologii ikony, ikonografii, stylistyki, historii i teologii, stanowi wspaniałą bazę do dalszych badań tego malarstwa. Studio Ikony Karpackiej stawia sobie za cel popularyzację malarstwa ikonowego, wytwarzanie
i kopiowanie ikon stylowo związanych z tradycją Ikony Karpackiej, ponadto organizowanie warsztatów, odczytów oraz współpracę z artystami z kraju
i zagranicy.

Informacje i zdjęcia zawarte w artykule pochodzą z Broszury "POLSKA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE" przygotowanej przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego - partnera projektu ARTISTIC.