Identifikácia a katalogizácia nehmotného kultúrneho dedičstva

Prvou vecou, ​​ktorú musí miestna komunita urobiť, je otvoriť sa pre jej dedičstvo, pretože je cennou devízou regiónov strednej Európy, kvôli ich bohatej histórii umenia, náboženstva, ľudí.


Identifikácia a katalogizácia nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) bola jedným z prvých krokov projektu. Na identifikáciu NKD využívame valorizačný postup „CCC“. Je dôležité získať podrobné informácie, rozpracovať perspektívy a vízie a definovať  silné, slabé stránky, riziká a príležitosti. Ďalej pripravujeme koncepciu a popisujeme možnosti, príležitosti zapojenia všetkých relevantných aktivít, zainteresovaných strán a strategických partnerov. Rozvoj synergii je dôležitým prvkom tohto procesu pomocou synergii, učenia sa jeden od druhého.

Zabezpečenie financovanie projektov NKD je často rozhodujúcim momentom, preto sa tím projektu ARTISTIC snaží pozývať a zapájať verejnú sféru a súkromných finančných partnerov do podpory projektových nápadov a identifikovať finančné nástroje na zabezpečenie udržateľnosti iniciatív podporujúcich zachovanie nášho dedičstva a tradícií.

                                                                       CCC methodology

                                                                       ICH capital model