Identifikace a katalogizace nehmotného kulturního dědictví

První věc, kterou musí místní komunita udělat, je otevřít se jejímu dědictví, protože je to cenná deviza regionů střední Evropy díky jejich bohaté historii umění, náboženství, lidí.

Jedním z prvních kroků projektu byla identifikace a katalogizace nehmotného kulturního dědictví. Pro identifikaci ICH používáme valorizační cyklus CCC . Je důležité získat podrobné informace o vrcholu, rozvíjet perspektivy a vize a definovat SWOTy. Dále připravujeme koncept a popisujeme možnosti, příležitosti zapojení všech relevantních akcí, zúčastněné strany a strategické partnery. Důležitými prvky tohoto procesu jsou synergie, vzájemné učení a rozvoj sítí.

Financování projektů ICH je často rozhodujícím okamžikem, proto se tým ARTISTIC snaží pozvat a zapojit veřejné a soukromé finanční partnery, aby podpořili projektové nápady a identifikovali finanční nástroje, které zaručí udržitelnost.

                                                                           CCC methodology

                                                                           ICH capital model