Identyfikacja i katalogowanie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Pierwszą rzeczą, którą musi zrobić społeczność lokalna, jest otwarcie się na jej dziedzictwo, ponieważ jest to cenny atut regionów Europy Środkowej, ze względu na ich bogatą historię sztuki, religii i ludzi.

Identyfikacja i skatalogowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego było jednym z pierwszych kroków projektu. Do identyfikacji ICH używamy cyklu waloryzacji CCC. Ważne jest, aby przeprowadzić dokładną analizę SWOT, aby uzyskać szczegółowych informacji. Ponadto przygotowujemy koncepcję i opisujemy możliwości zaangażowania  interesariuszy i partnerów strategicznych we wszystkie istotne działania. Ważnym elementem tego procesu są synergie, wzajemne uczenie się, rozwijanie sieci.

Finansowanie projektów NDK jest często kluczowym działaniem, dlatego zespół Projektu ARTISTIC stara się zapraszać i angażować publicznych i prywatnych operatorów finansowych do wspierania pomysłów w dziedzinie NDK aby zagwarantować ich trwałość.

                                                                     CCC methodology

                                                                     ICH capital model