Intervju z Reinhardom Willfortom, izvršnim direktorjem ISN - innovation service network GmbH.

.

SLIKA: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

Kateri so najbolj pomembni vidiki za ustvarjanje uspešne kampanje množičnega financiranja za projekte posvečene nesnovni kulturni dediščini?

- Pri takih projektih moramo na začetku razmislit, kdo so ciljna skupina, torej skupnost, ki je ali še bo zbrana okrog kulturnega projekta. Ali je ta skupina lokalna, ali je možna tudi na državnem in mednarodnem nivoju? Kakšne so njihove potrebe in pričakovanja, kakšne so njihove koristi pri podpori projekta? Ključni vidik je natančno definiranje pričakovanih rezultatov kampanje množičnega financiranja. Ti koraki so pomembni pri sprejemanju odločitev o pravi metodi množičnega financiranja - ali so to donacije, ali nagrada ali vključitev v lastništvo.

Splača se razmišljati tudi o čustveni strani kampanje, ter jo po potrebi prilagoditi ciljni skupini. Najboljša možnost je začeti lokalno, saj se tako vzpostavi stik z ljudmi, ki poznajo našo iniciativo, njeno ozadje in idejnega vodjo, ter stik z najbolj pomembnimi posamezniki, ki nas lahko podprejo v začetnih fazah izpeljave naše kampanje.  Znati moramo povedati našo zgodbo in se čustveno povezati z nam najbližjimi podporniki. S časom lahko nato povečujemo skupino ljudi in organizacij, ki lahko podprejo našo iniciativo.

Kaj so glavni izzivi pri uporabi množičnega financiranja za kulturne projekte?

- Prvi izziv je komunikacija. Zelo pomembno je imeti ekipo, ki dobro komunicira, ter sredstva za izvedbo takega projekta. Na začetku je izziv razviti dobro čustveno zgodbo, ki bo pritegnila ljudi, ki so že del našega projekta, ter se skupaj določiti, kaj hočemo povedati s to zgodbo in kako jo bomo predstavili.

Na začetku je dobro izpustiti digitalno komunikacijo, ter se posvetiti komunikaciji ena-na-ena v naši ciljni skupini, povabiti ljudi na dogodke, združiti jih, deliti z njimi naša čustva glede projekta, ter povezati se z njimi na čustveni ravni. Nato sledi korak, ko lahko začnemo komunicirati digitalno.

Zgodba → močno sporočilo → ustvarite medije → v svoj krog povabite množico→ načrtujte komunikacijske aktivnosti za naslednja dva ali tri mesece.

Ideja množičnega financiranja je združevanje marketinga in aktivnosti financiranja. Združitev teh dveh področij je izziv, zato je pomembno vedeti, katere so prednosti obeh področij, kdo so idejni vodji in kdo so množica. Nato se odločimo, kako lahko povrnemo ali kaj lahko ponudimo množici v zameno za njihov denar ali podporo. Če to uspešno izpeljemo, pridobimo veliko - sredstva in prepoznavnost. To je popolna priložnost za projekte nesnovne kulturne dediščine.

Kateri so naslednji koraki po izvedbi kampanje množičnega financiranja? Na kaj morajo biti lokalni akterji ter idejne vodje pozorni?

- Mi na množično financiranje ne gledamo samo z vidika ene določene kampanje. Prva vprašanja, s katerimi bi se moral soočiti vsak idejni vodja, so, kaj hočemo/načrtujemo doseči po naši prvi kampanji. Po eni strani je to lahko denar, po drugi strani pa je to lahko množica, ki podpira iniciativo in idejnega vodjo s svojim zaupanjem. Zato je pomembno, da pred samo izvedbo kampanje, razmislimo o vlogah naših aktivnostih, poslovnih modelov in dolgoročnih ciljev. Splača se pogosto povečati množico, ki nam bo pomagala rasti in se razvijati. Zato cilj množičnega financiranja ni samo zbiranje denarja, temveč je cilj ustvariti in zbrati množico, ki bo podpirala idejnega vodjo tudi po končanem projektu. Ta čustveni vidik projekta in kampanje je priložnost za ohranjanje stikov med množico in idejnim vodjo tudi, ko se kampanja konča, kar vidimo kot prihodnost za množično financiranje.