JUŽNOČEŠKA REGIJA V REPUBLIKI ČEŠKI

.

Južno češka regija je zaradi svojih naravnih razmer regija z bogato materialno in nematerialno kulturno dediščino. Zaradi vpliva več pomembnih
hiš - Vítkovci, Rožmberkové, Eggenbergs in Schwarzenberks - v južni Češki niso bile zgrajene le izjemne stavbe, temveč so se ohranile tudi zgodovinske tradicije kot zbirka duhovnih, umetniških in praktičnih veščin in znanja, ki se prenašajo iz roda v rod. Južno češka regija sistematično podira raziskovanje zgodovinskih tradicij, njihovih transformacij, hkrati pa podpira tudi sedanjo obliko kulturnih tradicij. Južnočeška regija aktivno in na različne načine podpira vzdrževanje, širjenje in razmnoževanje kulturne dediščine.  

Neopredmetena kulturna dediščina te regije, pa tudi številne njene tradicije, ki izvirajo iz aristokratskega, mestnega in ljudskega okolja, nimajo določenega avtorja, so pa rezultat dolgoročnega medgeneracijskega delovanja in obogatitve, ki je pogoj za ohranitev. živa nesnovnost kulturne dediščine.

Zato južnočeška regija ne le aktivno dokumentira manifestacije in obliko nesnovne kulturne dediščine, ampak tudi išče in podpira vzdrževalce in nosilce tradicije z nagradami, kot sta naziv nosilca ljudskih obrti in guvernerja južne češke regije Nagrada za ohranjanje in razvoj ljudskih tradicij južne češke regije. Ustvarjalnost na terenu kot izjemen ali edinstven dokaz tradicionalnih tehnologij ali tradicionalnih ljudskih tehnik, razvoj ljudskih tradicij nesnovnih ljudskih kultur (tradicij, slovesnosti) in oživljanje tradicij na področju svobodnih poklicev in folklornih izrazov so merila za izbor nagrad. Na primer, zahvaljujoč projektu Craft Portal je bilo mogoče ustvariti pregled subjektov, ki poslujejo na tem področju, se seznanili s proizvodnimi procesi in prikazali svoje izdelke. 

V Južno češki regiji ima nematerialna kulturna dediščina številne lepe in izjemne oblike. Cilj južno češke regije je torej še naprej podpirati sistematično raziskovanje preteklosti in sedanjega stanja nesnovne kulturne dediščine, izvajati njeno dokumentacijo in predvsem vzdrževati in najti nove učinkovite načine podpore sodobni tradiciji in druge subjekte, ki prispevajo k ohranjanju in razvoju kulturne dediščine v regiji. 

Msgr. Patrik Červák,

Vodja oddelka za kulturo in ohranjanje regije Južna Češka 

Informacije in fotografije, ki so vključene v ta članek, so bile vzete iz brošure "JIHOČESKÝ REGION, ČESKÁ REPUBLIKA - NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA", ki jo je pripravila Južno češka gospodarska zbornica, projekt ARTISTIC partner. 

V projektu ARTISTIC Jihočeský Region predstavlja  Južno češka gospodarska zbornica