KOŠARSTVO IN PLETARSTVO

.

SLIKA: ARCHIVE OF THE CULTURE CITY CENTER IN RUDNIK ON THE SAN RIVER

V Rudniku na Sanu se je razvoj pletarstva začel in postajal vse pomembnejši konec 19. stoletja. Razvoj košare je sprožil lastnik posesti Rudnik grof Ferdynand Hompesch. Zahvaljujoč njegovim prizadevanjem je bilo več prebivalcev Rudnika in Kopeka poslanih v šolo za košare na Dunaj. Leta 1878 je bila v mestu ustanovljena šola za košare, kjer so se pod budnim očesom košarkarskih mojstrov in inštruktorjev izobraževali delavci. Celoten proizvodni sistem je temeljil na domači obrti, pridobivanju surovin in prodaji končnih izdelkov.

Dejavnost je prispevala k povečanju števila prebivalcev in povečanju njihovega bogastva. Od leta 1919 je v mestu delovalo 12 podjetij, ki so izvažala izdelke, in 20 podjetij, ki so trgovala na domačem trgu. V Rudniku na Sanu je delovalo 3 tisoč delavnic in približno 15 tisoč ljudi. V času nemške okupacije je bila košarnica Rudnik vključena v tako imenovano vojno industrijo in uporabljena za množično proizvodnjo zabojnikov za vojne namene. Ker je okupatorjevo upravljanje temeljilo na plenjenju, je povzročilo škodo na izdelkih kar je onemogočilo, da bi takoj po vojni spet dobro zagnali košarnico Rudnik. V povojnih letih je bilo na Rudniku na Sanu ustanovljenih več zadružnih organizacij. Takrat je bilo v pletenju vrbovega protja zaposlenih približno 3.500 delavcev in več kot 800 stalno zaposlenih.

Trenutno je najpomembnejša proizvodnja in trgovina v regiji pletarstvo in prodaja pletarskih izdelkov, po katerem je Rudnik na Sanu znan v državi in ​​po svetu. To potrjuje razstava EXPO 2005 na Japonskem. Ko se je pletarstvo še naprej razvijalo, je bilo treba pravilno prikazati zgodovino, tradicijo in kulturo pletarstva ter s tem povezane predmete. V ta namen je bil na Rudniku na Sanu ustanovljen Pletarski center, ki je namenjen celoviti zaščiti kulturne dediščine regije in promociji pletarskih izdelkov kot lokalnega blaga.

Informacije in fotografije, vključene v ta članek, so iz brošure "POLJSKA - PODKARPACKIE VOIVODESHIP. NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA", ki jo je pripravila Regionalna razvojna agencija Rzeszow - projektni partnerji ARTISTIC.