KREPITEV SODELOVANJA Z ZASEBNIMI VLAGATELJI

.

SLIKA: SOUTH BOHEMIAN CHAMBER OF COMMERCE

Nesnovna kulturna dediščina zaradi svoje edinstvenosti in neprimerljivosti na regionalni in državni ravni zahteva individualiziran pristop, ki se nanaša tudi na vidike financiranja. Pomembno je poiskati nekonvencionalne rešitve financiranja NKD, ki ustrezajo določenemu projektu. Odgovor na potrebe ustvarjalcev in operaterjev NKD je vzpostavitev sodelovanja z zasebnimi vlagatelji, ki so odprti za podporo posebnim projektom z razvojnim potencialom in inovativnim pristopom ter projektom, ki ne ustrezajo vedno smernicam za pridobitev javnih sredstev ali sredstev EU. 

Vključevanje zasebnih vlagateljev je odvisno predvsem od zavzetosti nosilca za izvajanje projekta NKD in dobre strategije trženja. Postopek predstavitve bi se moral začeti že v zgodnji fazi iskanja vlagateljev, še preden se nosilec NKD sreča s potencialnim vlagateljem, da mu predstavi projekt. Pristop k vsaki vrsti vlagatelja/obliki zasebne naložbe bi se moral nekoliko razlikovati, odvisno od njegove posebnosti. Zato sodelovanje z zasebnimi vlagatelji zahteva dobro razumevanje projekta za pravilno naložbeno odločitev.. 

Oblika in obseg zasebnega financiranja se lahko v vsaki od srednjeevropskih držav razlikujeta, zato je pomembno, da se prepričamo, kakšno financiranje je mogoče in kakšni so pravni in davčni okvirji v zvezi z naložbami fizičnih ali pravnih oseb v naše podjetje. Zaradi edinstvenosti, raznolikosti in "neotipljivosti" projektov NKD je zelo pogosto dobra rešitev, če uporabimo tako imenovano "finančno mešanico" finančnega sklopa, ki združuje financiranje iz različnih virov, vključno s finančno podporo zasebnih vlagateljev, z javnim financiranjem, tradicionalno bančna posojila in alternativna finančna orodja, kot je množično financiranje. Ključno vprašanje je najti pravo kombinacijo financiranja za določen projekt NKD. 

Pomembna vloga podpornih točk NKD v vsaki regiji je bila po eni strani spodbujati in podpirati lokalne akterje pri spreminjanju načina dojemanja zasebnih vlagateljev, ozaveščati o potencialu sodelovanja te vrste vlagateljev in po drugi strani privabljanje in vključevanje zasebnih vlagateljev za financiranje projektov NKD in spodbujanje ideje o zasebnih naložbah za razvoj pobud NKD. V ta namen so projektni partnerji organizirali individualna in skupinska srečanja ter pomembne lokalne dogodke, namenjene kulturnim ustvarjalcem in zasebnim vlagateljem, da bi obe skupini okrepili sodelovanje in tudi predstavili, da naložba v NKD vpliva ne le na pozitivno podobo blagovne znamke vlagateljev, temveč lahko ustvari tudi dobiček za obe strani.