KULTURNA DEDIŠČINA VULKANLANDA IZRAŽA VELIKO RAZNOLIKOST IN ZDRUŽUJE LJUDI

,

SLIKA: BERNHARD BERGMANN

Štajerska regija Vulkanland je bogata z nesnovno kulturno dediščino, ki je rezultat pristopa razumevanja, da je tradicijo potrebno živeti in razvijati, da le-ta ostane živa v spominih ljudi.

Medtem, ko ljudje komunicirajo s kulturo, v kateri živijo, vplivajo na svet okoli sebe. Za podeželje je še posebej pomembno, da razmislijo o znanju in spretnostih, ki jih prenaša tradicija, da gradijo na njih in da jih prilagodijo sodobnemu svetu. Tako prebivalci ustvarjajo edinstvenost. Štajerski Vulkanland ima veliko in raznoliko paleto tradicionalnih obrti. Izkušnje, ustvarjene skozi generacije, in ustvarjalnost vpletenih zagotavlja, da se obrtne tehnike ohranjajo in prenašajo iz roda v rod. To jim bo omogočilo, da ustvarijo pomembno in živahno kulturo v regiji ter spodbudijo ljudi k izgradnji veščin in uresničevanju potencialov, tako da se pridružijo in vključijo. Nesnovna kulturna dediščina je tudi del Agende za trajnostni razvoj do leta 2030,
v kateri je predstavljen akcijski načrt s 17 cilji trajnostnega razvoja, katerih cilj je obravnavati tri dimenzije trajnostnega razvoja (socialni, okoljski in gospodarski). Kultura štajerskega Vulkanlanda s starodavnimi kulturnimi tehnikami, ki se v tej regiji še vedno izvajajo in prenašajo, je zahvaljujoč sodelovanju in povezovanju dvignila na drugo raven, kar je ustvarilo dodano vrednost za prihodnje generacije.    

V projektu ARTISTIC Štajerski Vulkanland zastopata:

- Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland

- ISN – innovation service network GmbH