PRÍKLADY DOBREJ PRAXE REGIÓNU TRENČÍN

MODROTLAČ

Púchovsko, Bánovecko

                                                                                   Blueprint - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Hoci sa modrotlačiarske dielne v minulosti vyskytovali na viacerých miestach Slovenska, zvýšenú koncentráciu možno pozorovať v regióne Trenčína, resp. historickej Trenčianskej župy. Najdlhšie pôsobiaca dielňa na modrotlač na Slovensku bola dielňa rodiny Trnkovcov v Púchove. V zbierkovom fonde Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici sa nachádza asi 500 zbierkových predmetov - modrotlačových foriem od tejto rodiny. Ďalšie z múzeí - Trenčianske múzeum v Trenčíne, disponuje početnými modrotlačových foriem z dielne J. Fojtíka z Bánoviec nad Bebravou z prelomu 19. a 20. storočia, ktoré boli aj 3D zdokumentované v rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva.

                                                                                   Blueprint - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Podľa výskumov boli na západnom Slovensku, teda aj na Trenčiansku preferované skôr motívy modrotlače s drobnými jemnejšími vzormi. Modrotlač si po zápise do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska v roku 2015 našla cestu i do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (2018) ako spoločný projekt Rakúska, Česka, Nemecka, Maďarska a Slovenska.

                                                                                   Blueprint - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Photos:

  • Headerphoto and Photos 1, 2 and 3: Modrotlac