Mednarodna konferenca v Rzeszowu

Mesto Rzeszów na Poljskem je 6. marca 2019 gostilo mednarodno konferenco "Kulturna dediščina kot pomemben element lokalnega in regionalnega razvoja", ki jo je organizirala Regionalna razvojna agencija Rzeszow iz Poljske v sodelovanju s t2i - Technology Transfer and Innovation iz Italije, ki je skupaj z desetimi drugimi institucijami in subjekti iz osmih regij Srednje Evrope ustvarila partnerstvo v projektu "ARTISTIC".

                                                                           1

Konferenca je potekala pod častnim pokroviteljstvom Podkarpatskega vojvodstva in maršala Podkarpatskega vojvodstva.

                                                                           2

Cilj tega dogodka je bil predstaviti dejavnosti projekta "ARTISTIC", orodja, ki smo jih razvili v okviru izvajanja projekta ter pilotne aktivnosti za podporo ustvarjalcem in subjektom, ki delujejo na področju nesnovne kulturne dediščine. Glavni namen je pridobivanje oziroma poglabljanje znanja s področja promocije, zaščite pravic intelektualne lastnine, oblikovanje poslovnih načrtov in pridobitev financiranja za njihove pobude. Projektne aktivnosti se torej izvajajo z namenom ohranjanja, spodbujanja in zagotavljanja trajnosti projektov, njihovi glavni učinki in rezultati pa služijo kot pomoč vlagateljem v projekte NKD.

                                                                           3

Pomembni temi na konferenci sta bili pomen NKD za lokalni in regionalni razvoj z vidika raziskovalcev (etnografi) ter podpora NKD v regiji Podkarpatskega vojvodstva z uporabo javnega in množičnega financiranja, kar je bilo prikazano s primeri dobre prakse poljskih platform za množično financiranje.

                                                                           5

Zelo pomemben del konference je bila tudi predstavitev treh dobrih praks Podkarpatskega vojvodstva na področju združevanja tradicije in podjetništva. Ti primeri so: izdelava glasbila hurdy gurdy (vrsta lajne) - Stanisław Wyżykowski in Stanisław Nogaj; starodobno lončarstvo – Medynia ter bratovščina Fraternal - pod imenom Sveta Barbara, ki dokazujejo, da je NKD mogoče ohranjati s strastjo in na inovativen, podjetniški način, brez poseganja v lokalno ali regionalno tradicijo.

                                                                           6

Konferenca je bila organizirana v okviru aktivnosti projekta "ARTISTIC".