Międzynarodowa Konferencja
w Rzeszowie

W dniu 6 marca 2019 r. w Rzeszowie  odbyła się międzynarodowa konferencja „Dziedzictwo kulturowe jako ważny element rozwoju lokalnego i regionalnego”, która zorganizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy z t2i Transfer Technologii i Innowacji z Włoch, które wraz z dziesięcioma innymi instytucjami i organizacjami z krajów Europy Środkowej, realizują projekt ARTISTIC.

                                                                     1

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

                                                                     2

Celem tego wydarzenia była prezentacja działań projektu „ARTISTIC”, narzędzi opracowanych w ramach jego realizacji oraz inauguracji pilotażowych działań wspierających twórców i podmioty działające w obszarze Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w zakresie zwiększania ich świadomości i wiedzy z zakresu promocji, ochrony praw własności intelektualnej, tworzenia biznesplanów i pozyskiwania finansowania inicjatyw w tej dziedzinie. Działania te są podejmowane, aby pomóc deponentom Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w utrzymaniu, promowaniu i zapewnieniu trwałości projektów w tym obszarze tematycznym.

                                                                     3                 

Tematyka konferencji obejmowała znaczenie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego dla rozwoju lokalnego i regionalnego z punktu widzenia naukowców - etnografów, a także aspekty wsparcia dziedzictwa kulturowego w województwie podkarpackim poprzez wykorzystanie środków publicznych i społecznych, co pokazano na podstawie przykładów działalności polskich platform crowdfundingowych.

                                                                     5                       

Bardzo ważną częścią konferencji była prezentacja trzech dobrych praktyk z województwa podkarpackiego w zakresie łączenia tradycji z działalnością biznesową. Przykładami są: działalność twórców liry korbowej - pana Stanisława Wyżykowskiego i pana Stanisława Nogaja, Medynia jako przykłada tradycyjnego garncarstwa oraz Bractwo Flisackie pod wyzwaniem św. Barbary. Działania te dowiodły, że Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe można podtrzymywać z pasją i zaangażowaniem w innowacyjny sposób, prowadząc działalność gospodarczą bez uszczerbku dla lokalnych lub regionalnych tradycji.

                                                                     6

Konferencja została zorganizowana w ramach działań projektu „ARTISTIC”.