Mestna občina Velenje množično financiranje

NEWS FROM SLOVENIA
02.02.2021
Written by Municipality of Velenje

'Lifelong learning University' building - Municipality of Velenje

'Lifelong learning University' building - Municipality of Velenje

Energetska oskrba stavb predstavlja štirideset odstotkov celotne porabe energije v Evropi. Prenova obstoječih stavb, da bi te postale energetsko bolj učinkovite, je postala prednostna naloga evropskih držav. Da bi podprl uveljavitev smernic sNES po Evropi, je projekt e-Central preizkusil inovativne sheme financiranja v treh ciljnih državah. 

V Sloveniji je Mestna občina Velenje pristopila k obnovi stavbe Ljudske univerze Velenje, da bi povečala njeno energetsko učinkovitost in zmanjšala stroške porabe, vzdrževanja in obratovanja stavbe. Pri uresničitvi projekta prenove je preizkusila novo metodo financiranja  – množično financiranje. 

Množično financiranje vključuje zbiranje sredstev z majhnimi denarnimi donacijami s strani velikega števila ljudi. Banke ali druge institucije niso vključene, ker financiranje temelji na široki mreži ljudi, ki so pripravljeni sofinancirati projekt. Da bi prepričali sofinancerje, je pomembno pripraviti učinkovito kampanjo, ki sledi naslednjim petim korakom:

  1. določiti ciljni znesek, ki ga želite zbrati ter nagrade za sodelujoče,
  2. predstaviti zgodbo,
  3. ustvariti skupnost,
  4. določiti trajanje kampanje in
  5. izbrati platformo. 

Kljub vsem prizadevanjem in naporom je kampanja za sofinanciranje obnovitvenih del stavbe Ljudske univerze naletela na nepričakovano oviro. Trenutna zakonodaja v Sloveniji namreč postavlja precej omejitev množičnemu financiranju z vidika lokalnih skupnosti. Da bi lahko preizkusili metodo množičnega financiranja, je bilo potrebno sprejeti precej kompromisov, predvsem v smislu izvedbe množičnega financiranja, kar je povzročilo kar nekaj težav pri zbiranju sredstev. Na koncu smo uspeli pokriti manjši del stroškov prenove s pomočjo nove metode financiranja, za pokritje preostalega dela stroškov pa smo uporabili tradicionalni način financiranja.

'Lifelong learning University' building - Municipality of Velenje

'Lifelong learning University' building - Municipality of Velenje

Ne glede na to, da preizkus nove metode financiranja ni dal želenih rezultatov, je Mestna občina Velenje v okviru projekta e-Central energetsko prenovila stavbo Ljudske univerze, saj je občina trdno zavezana slediti svojemu cilju – prehodu na nizkoogljično družbo čim hitreje.

'Lifelong learning University' building - Municipality of Velenje

'Lifelong learning University' building - Municipality of Velenje

V sklopu prenove smo na streho postavili sončno elektrarno za proizvodnjo čiste energije, zamenjali način razsvetljave v objektu in popravili dele objekta, kjer so izgube energije največje. Skupna investicija je znašala 112.946,12 EUR, letni prihranek energije znaša približno 4.673 EUR na leto. Učinki uporabe obnovljivih oziroma čistih virov energije so tisto kar šteje največ in pomaga našemu mestu biti najlepše v Sloveniji, vendar ne na račun onesnaževanja okolja.

Read more about the Pilot in Slovenia here.

> English