NABOR MERIL ZA OPREDELITEV NAJBOLJ OBETAJOČIH DIMENZIJ NA PODROČJU VREDNOTENJA NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

.

FOTOGRAFIJA: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

V sodelovanju s partnerji projekta ARTISTIC in sodelavci je Univerza v Hamburgu, pod vodstvom prof. dr. Gertrauda Kocha z instituta za evropsko etnologijo/kulturno antropologijo, pripravila nabor meril za opredelitev najbolj obetajočih dimenzij projektov na področju vrednotenja nesnovne kulturne dediščine. Nabor je bil predstavljen partnerjem ARTISTIC-a in sodelavcem na Mednarodnem spletnem seminarju 30. januarja 2020, kar je ponudilo partnerjem in sodelavcem priložnost za podajo povratnih informacij in pripomb.

Mednarodni spletni seminar so nasledili spletni dogodki, ki zaradi Covida-19 niso mogli biti izvedeni v živo. Na teh dogodkih so partnerji predstavili nabor meril in se pogovorili o teh merilih z lokalnimi akterji. Aktivnosti na spletu so omogočile partnerjem in sodelavcem, da predstavijo nabor kriterijev in o njih diskutirajo z lokalnimi deležniki nesnovne kulturne dediščine, kateri so lahko predlagali izboljšave tega nabora. Izmenjava z lokalnimi akterji je bila bistvenega pomena, saj so na tak način bile osvetljene potrebe vsake regije posebej, znotraj ciljev projekta ARTISTIC. Izpopolnjen nabor kriterijev predstavlja hkrati osnovo za ARTISTIC Manifesto, ki bo kmalu predstavljen javnosti.

Inštitut evropske etnologije/kulturne antropologije Univerze v Hamburgu je ustvaril nabor kriterijev, ki se opira na strategijo projekta ARTISTIC in na rezultate izpeljanih pilotnih projektov. Nabor služi kot vodilo za vse partnerje, ki si želijo podpirati in delati z valorizacijo dobrin nesnovne kulturne dediščine, ter s tem prispevati k lokalnemu trajnostnemu razvoju v državah Srednje Evrope. Izdelan nabor kriterijev izpostavlja, na primer, da je potrebno osvetliti nesnovno kulturno dediščino in jo narediti prepoznavno javnosti. Prav tako priporoča, da partnerji posvečajo pozornost posebnostim in specifikacijam nesnovne kulturne dediščine; da prepoznajo nujo po vključevanju nosilcev in ustvarjalcev nesnovne kulturne dediščine v vseh fazah projekta; da spoštujejo bistvo nesnovne kulturne dediščine in njene nosilce, tako da ti ne izgubijo svoje vrednosti, pomena in ključne kutturne vrednosti. Poleg tega sestavlja vse ključne tematike v delovanju na valorizacij nesnovne kulturne dediščine in lokalnega trajnostnega razvoja, kot na primer potreba po ponujanju konstantnega profesionalnega usposabljanja; po podpiranju pri mreženju med akterji; potreba po prepoznavanju potenciala nesnovne kulturne dediščine in povezovanje s trgom ter politikami. Nazadnje, nabor kriterijev je osnoven vodič najboljših praks na področju valorizacije nesnovne kulturne dediščine, z namenom doseganja lokalne ali regionalnega trajnostnega razvoja v Srednji Evropi in širše.  

Ta članek je pripravila dr. fil. Eliane Fernandes Ferreira. Raziskovalna sodelavka/projektni vodja na Institutu za Evropsko etnologijo/kulturno antropologijo Univerze v Hamburgu.

.

FOTOGRAFIJA: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE