NARZĘDZIE - JAK ZIDENTYFIKOWAĆ, WARTOŚCIOWAĆ I ROZWIJAĆ PROJEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Konieczność zacieśnienia współpracy między podmiotami działającymi w dziedzinie kultury, obywatelami i podmiotami finansowymi, a także chęć lepszego zrozumienia roli procesu waloryzacji Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jako motoru zachowania Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego poprzez działalność biznesową opartą na tradycji, stała się inspiracja do tworzenia narzędzi i usług zaprojektowanych w celu wspierania trwałości niematerialnych projektów kulturowych.

Zestaw narzędzi utworzony w ramach projektu ARTISTIC obejmuje cztery obszary tematyczne:

  • narzędzie do identyfikacji lokalnych podmiotów NDK (w celu zapewnienia obywatelom spółdzielni i stowarzyszenia wszystkich niezbędnych instrumentów w celu zidentyfikowania nowych inicjatyw w zakresie NDK);
  • narzędzie ochrony prawnej działalności NDK (pomoc podmiotom kultury i przedsiębiorcom w zakresie instrumentów praw własności intelektualnej obejmujących w szczególności przedmiot: prawo autorskie, znak towarowy, projekt i markę, kwestie oznaczenia geograficznego, poufność tajemnic handlowych, ochrona danych);
  • narzędzia do poprawy umiejętności komunikacyjnych podmiotów NDK (w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych lokalnych podmiotów w celu przyciągnięcia inwestorów, promowania ich projektów i potencjału);
  • narzędzia rozwoju i wsparcia finansowego oraz inwestycji na projekty NDK (opracowane w celu zwiększenia wiedzy inwestorów prywatnych na temat sektora kultury i jego potencjału marketingowego).

Zaprojektowane narzędzia i usługi są obecnie testowane w 8 regionach Europy Środkowej podczas testów pilotażowych z wykorzystaniem punktów wsparcia NDK.

                                                                            tools