OGLARSTVO

.

SLIKA: ARCHIVE MIRO BRINOVEC

Oglarstvo je dejavnost gozdnega gospodarstva za pridobivanje lesnega oglja tam, kjer so ustrezni naravni pogoji za gospodarjenje z gozdov.

Postopek oglarjenja obsega izbor in pripravo lesa, pripravo prostora za pridobivanje oglja, izdelavo kope, proces kuhanja ali oglenitve lesa in z njim povezano oglarsko znanje in ustrezne delovne postopke ter razdiranje kope in shranjevanje oglja. Oglarji za oglarjenje uporabljajo vse vrste lesa. Oglje je uporabno v gospodinjstvih, obrteh in različnih industrijskih panogah.

Prvi viri o oglarstvu na slovenskem segajo v 16. stoletje, izjemno pomembno pa je bilo v 19. stoletju, ko sta bila fužinarstvo in kovinska industrija pomembni gospodarski panogi. Oglarjenje se je ohranilo tudi v 21. stoletju, kjer vedenje o nekoč pomembni dejavnosti poleg delujočih oglarjev širijo različna združenja in društva. Oglarstvo je bilo leta 2012 vpisano v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine. 

Informacije in fotografije, vključene v ta članek, so iz brošure "SLOVENIJA - REGIJA BOVEC. NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA", ki sta jo pripravili Občina Bovec in Jarina, Zadruga za razvoj podeželja - projektni partnerji ARTISTIC.