ORODJA – KAKO IDENTIFICIRATI, OVREDNOTITI IN RAZVITI PROJEKTE KULTURNE DEDIŠČINE

Na podlagi potrebe po krepitvi sodelovanja med kulturnimi nosilci, društvi in finančnimi deležniki ter pripravljenosti za večje razumevanje vloge procesa valorizacije nesnovne kulturne dediščine kot gonilne sile za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine, smo razvili set orodij in storitev namenjenih podpori trajnosti kulturnih nematerialnih projektov.

Nabor orodij, ustvarjen v okviru projekta ARTISTIC, zajema štiri tematska področja:

- orodje za identifikacijo lokalne nesnovne kulturne dediščine (zagotavlja vse potrebne instrumente zadrugam in društvom za prepoznavanje novih iniciativ o NKD med prebivalci);
-  orodje za pravno varstvo NKD (pomoč kulturnim nosilcem in podjetnikom z instrumenti o  pravicah intelektualne lastnine, ki zajemajo zlasti: avtorske pravice, blagovne znamke, oblikovanje blagovne znamke, vprašanja geografskih označb, zaupnost poslovnih skrivnosti, varstvo podatkov);
-  orodja za izboljšanje komunikacijskih veščin akterjev NKD (za izboljšanje komunikacijskih veščin lokalnih akterjev, da bi pritegnili vlagatelje ter izboljšali promocijo njihovih projektov in potencialov);
-  orodja za razvoj, finančno podporo in naložbe za projekte NKD (za povečanje znanja zasebnih investitorjev o kulturnem sektorju in njegovem tržnem potencialu).

Zasnovana orodja in storitve se trenutno preizkušajo v osmih regijah Srednje Evrope, kjer se testirajo pilotni projekti.

Več informacij o naboru orodij najdete na spletnem mestu ARTISTIC v razdelku "Publikacije in izdelki".

                                                                           tools