PILOTNÉ AKTIVITY PREBIEHAJÚ V OBLASTI 8 REGIÓNOV STREDNEJ EURÓPY

Na podporu valorizácie projektov nehmotného kultúrneho dedičstva (ICH) boli v každej z ôsmich oblastí ARTISTIC zriadené miestne pracoviská ICH, ktoré poskytujú miestnym aktérom nástroje a služby určené na zvýšenie udržateľnosti iniciatív ICH.

Činnosť každej sekcie ICH koordinuje Mediator, vybraný na posilnenie miestnych sietí, oživenie aktivít miestnych pracovných skupín, podporu propagácie potenciálu ICH v regiónoch, ako aj vytváranie a implementáciu nových kultúrnych projektov. Vyškolení operátori podporujú občanov, združenia, družstvá, podnikateľov pri vytváraní nápadov na valorizáciu ICH, pri rozvoji projektov, plánovacích činnostiach a príprave všetkých dokumentov na prilákanie verejných alebo súkromných investorov.

V otvorených výzvach, vyhlásených v každom z regiónov ARTISTIC, predložili miestni jednotlivci, združenia, družstvá a podnikatelia mnoho zaujímavých nápadov, ako udržiavať nehmotné kultúrne dedičstvo.

Celkovo bolo vybratých 64 projektových návrhov, ktoré budú podporované miestnymi pracoviskami ICH, s využitím nástrojov a služieb vytvorených v rámci projektu ARTISTIC, aby im pomohli vypracovať podnikateľský plán, ktorý uľahčí fázu financovania.

Kľúčovou úlohou ponúkanej podpory je výber formy financovania pre každú iniciatívu a propagácia 40 z nich prostredníctvom miestnych a nadnárodných kampaní, zameraných na crowdfunding. Tieto sa začnú kvôli testovaniu príťažlivosti vybraných projektov ICH a pokračovaniu v ich implementácii.

Ak chcete vedieť viac ohľadom pilotného testovania ARTISTIC, kontaktujte naše lokálne ICH oddelenie: