PILOTNE AKTIVNOSTI V 8 REGIJAH SREDNJE EVROPE V POLNEM TEKU

V podporo valorizaciji projektov nesnovne kulturne dediščine (NKD) sta bili uvedeni dve piotni  akciji v vsaki izmed 8 ARTISTIC regij, ki sta osredotočeni na razvoj lokalnih projektov nesnovne kulturne dediščine in testiranju množičnega financiranja kot finančnega instrumenta za tovrstne pobude.

Dejavnost vsake lokalne spletne strani za podporo projektom NKD koordinira mediator, ki je bil izbran za krepitev lokalnih mrež, za animiranje dejavnosti lokalnih delovnih skupin, za podporo promociji potenciala NKD v regijah, pa tudi za ustvarjanje in izvajanje novih kulturnih projektov. Usposobljeni nosilci podpirajo posameznike, društva, zadruge, podjetnike pri ustvarjanju idej za valorizacijo NKD, pri razvoju projektov, načrtovanju dejavnosti in pripravi vseh dokumentov za privabljanje javnih ali zasebnih vlagateljev.

Na odprtih razpisih v vseh ARTISTIC regijah so posamezniki, društva, zadruge in podjetniki predstavili številne zanimive ideje na temo, kako ohraniti življenje nesnovne kulturne dediščine. 

Skupno je bilo izbranih 64 predlogov projektov, ki bodo podprti preko lokalnih spletnih strani za podporo projektom NKD z uporabo orodij in storitev, ustvarjenih v okviru projekta ARTISTIC, da bi jim pomagali razviti poslovni načrt, ki bi jim olajšal fazo financiranja.

Ključna vloga ponujene podpore je izbira oblike financiranja za posamezne pobude in njihovo promocijo s pomočjo lokalnih in meddržavnih kampanj množičnega financiranja. Na podlagi teh kampanj se bo ocenila privlačnost izbranih projektov NKD in se na ta način nadaljevala njihova implementacija.

Če želite izvedeti več o pilotnem testiranju ARTISTIC, se obrnite na naše lokalne spletne strani za podporo projektom NKD:

                                                                           https://www.interreg-central.eu/genticsimagestore/1bae66cd132ce5e41c2d1947a7cd1980-Bez-tytu-u-1.png