PODPORNE TOČKE NKD IN NJIHOVA VLOGA V REGIJAH

.

SLIKA: RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY


Da bi podprli valorizacijo projektov nesnovne kulturne dediščine (NKD), je bilo v regijah ARTISTIC postavljenih 9 lokalnih pisarn nesnovne kulturne dediščine, ki jih usklajujejo izbrani izkušeni in usposobljeni mediatorji, ki v sodelovanju z lokalnimi delovnimi skupinami občanov, združenj, deležnikov, podjetnikov in kulturnih izvajalcev, ki uporabljajo ARTISTIC strategije in orodja in pomagajo akterjem NKD tako, da jim ponujajo informacije, nasvete in usposabljanja o:

  • prepoznavanju lokalnih projektov NKD,
  • ustvarjanju in izvajanju novih pobud NKD,
  • zaščiti pravic intelektualne lastnine,
  • izboljšanju komunikacijskih veščin,
  • pripravi dokumentov za finančno podporo pobudam NKD,
  • pridobivanju financiranja za pobude NKD,
  • krepitvi sodelovanja z zasebnimi vlagatelji.


Učinkovitost dejavnosti podpornih točk NKD temelji na individualizaciji zagotovljene pomoči in na vključevanju različnih lokalnih akterjev v ponujeno podporo.

Velika prednost lokalnih podpornih točk NKD je v tem, da njihove aktivnosti temeljijo na ljudeh - strokovnjakih iz različnih panog, ki združujejo moči in pomagajo ustvarjalcem pri izvajanju njihovih projektov. Tako je osnova delovanja pisarn NKD vključevanje lokalnih akterjev, razvoj in krepitev lokalnih mrež, ustvarjanje in animiranje lokalne delovne skupine strokovnjakov ter gradnja skupnosti okoli pobud NKD - za navdih, podporo in pomoč ustvarjalcem kulture. 

Da bi zagotovili nadaljevanje aktivnosti, ki so se začele v osmih regijah Srednje Evrope, in navdihnili druge regije in države z dobrimi praksami projekta ARTISTIC, je bil za vsako regijo razvit lokalni akcijski načrt, ki zagotavlja trajnost delovanja lokalne delovne skupine. Poleg lokalnega akcijskega načrta so bili razviti poslovni načrti za vse pisarne NKD, ki na ta način opredeljujejo okvire in pogoje njihovega prihodnjega dela v določenih regijah
v kratkoročnem (enoletnem), srednjeročnem (triletnem) in dolgoročnem obdobju (petletnem). 

Poleg tega so vsi partnerji projekta ARTISTIC, člani lokalnih pisarn NKD in lokalne delovne skupine podpisali Memorandum o soglasju, da bi vzpostavili stabilne in trajne odnose med lokalnimi akterji ter še naprej vzdrževali in spodbujali NKD pobude v regijah ARTISTIC. Pripravljeni lokalni akcijski načrti in poslovni načrti so bili osnova za razvoj koncepta za izvajanje mreže podpornih točk NKD, ki bodo usmerjale uporabo ARTISTIC strategije in manifesta
v drugih regijah. Instrumenti in storitve, razviti v okviru projekta ARTISTIC, niso koristni samo za regije projektnih partnerjev, ampak bo njihova univerzalnost in prilagodljivost omogočila izvajanje teh rešitev tudi na drugih območjih.

Vsi rezultati ARTISTIC so na voljo za ogled in prenos preko spletnega mesta projekta https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ARTISTIC.html in platforme ENTRIBU https://www.entribu.eu/en.