PORADNÝ VÝBOR PRE CROWDFUNDING

S cieľom identifikovať najsľubnejšie projekty NKD, ktoré sa majú spojiť s iniciatívami crowdfundingu, analyzovať postupnosť vytvorených a spustených kampaní a vyhodnotiť ich výsledky, tím ARTISTIC vytvoril medzinárodný Poradný výbor pre crowdfunding zložený zo zástupcov partnerov projektu, pridružených partnerov a vybraných externých odborníkov z 8 regiónov strednej Európy. Činnosť poradného výboru koordinuje región Benátsko, partner projektu ARTISTIC.

Cieľom Poradného výboru crowdfundingu je podporiť sumarizáciu výsledkov kampaní crowdfundingu spustených v rámci projektu ARTISTIC, odhaliť kritické hodnoty projektov (ak existujú), analyzovať faktory úspechu alebo neúspechu jednotlivých kampaní, skontrolovať, aký druh prepojenia, ktoré vytvorili a nadviazali medzi investormi, verejnými inštitúciami a médiami, a zbierali skúsenosti získané vo forme správy s cieľom zvýšiť informovanosť a povzbudiť kľúčových aktérov iných regiónov, aby tento nástroj využívali na podporu financovania nehmotného kultúrneho dedičstva.

Prvé zasadnutie výboru sa konalo v Českých Budějoviciach v Českej republike v novembri 2019. Odvtedy sa členovia výboru pravidelne stretávajú online, aby vyhodnotili činnosti podniknuté v rámci tejto pilotnej akcie.

 

Členovia poradného výboru ARTISTIC
Mr. Francesco Redi Externý expert, podporujúci t2i Technology Transfer and, Taliansko
Mr. Fabio Maccaferri Externý expert – koordinátor Poradného výboru, podpora regiónu Benátsko, Taliansko
Ms. Daniela Adler Interný expert reprezentujúci Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland, Rakúsko
Mr. Zsombor ARADSZKI Interný expert reprezentujúci West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd, Maďarsko
Mr. Dieter Heider Interný expert reprezentujúci b&s consulting and training for the rural area GmbH, Nemecko
Ms. Agnieszka Płoska Externý expert, podporujúci Rzeszow Regional Development Agency, Poľsko
Ms. Michaela Rychnavská Interný expert reprezentujúci South Bohemian Chamber of Commerce, Česká Republika
Mr. Tomáš Michalík External expert, podporujúci Slovak Chamber of Commerce and Industry, Slovensko
Mr. Reinhard Willfort Interný expert reprezentujúci ISN – innovation service network GmbH, Rakúsko
Mr. Oliver Gajda External expert, podporujúci ISN – innovation service network GmbH, Rakúsko
Ms. Karoline Perchthaler Interný expert reprezentujúci ISN – innovation service network GmbH, Rakúsko
.

FOTO: ELISA BERTONI