PRODUKCJA WĘGLA DRZEWNEGO

,

ZDJĘCIE: ARCHIVE MIRO BRINOVEC

Produkcja węgla drzewnego to działalność gospodarki leśnej polegająca na produkcji węgla z drewna, w przypadku gdy istnieją odpowiednie warunki naturalne dla gospodarki leśnej.

Procedura wytwarzania węgla drzewnego obejmuje wybór i przygotowanie drewna, przygotowanie miejsca do wypalania węgla drzewnego, robienia stosu węgla drzewnego, procesu gotowania lub karbonizacji, związanej z tym technologii węgla drzewnego i odpowiednich procedur roboczych, demontażu stosu i składowania węgla drzewnego. Wszystkie rodzaje drewna są używane przez producentów do produkcji węgla drzewnego. Węgiel ten znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych, rzemiośle i różnych gałęziach przemysłu.

Pierwsze źródła dotyczące węgla drzewnego w Słowenii pochodzą z XVI wieku - było to niezwykle ważne w XIX wieku, kiedy odlewnictwo i hutnictwo żelaza były znaczącą działalnością gospodarczą. Produkcja węgla drzewnego przetrwała do XXI wieku, kiedy to wiedza o niegdyś znaczącej działalności gospodarczej była rozpowszechniana przez aktywnych producentów węgla oraz różne stowarzyszenia. Produkcja węgla drzewnego została wpisana do rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego Słowenii w 2012 roku. 

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule pochodzą z broszury "SŁOWENIJA - REGION BOVEC. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE" przygotowanej przez Gminę Bovec i instytucję Jarina, Spółdzielnia Rozwoju Obszarów Wiejskich - partnerów projektu ARTISTIC.