Palača “Palzzo del Podestà” v Italiji

Palača del Podestà je naslednji primer dobre prakse iz Italije.

                                                                           1

V začetku 90. let je bila ustanovljena beneška raziskovalna skupina (E.V.R.), ki naj bi pod znanstvenim vodstvom Superintendency (Nadrejeni) BB. AA. AA. mesta Benetke začela obsežno arheološko preiskavo na področju cerkve v Malamoccu.

                                                                           2

Najprej se je začelo izkopavanje da bi statično in strukturno preverili temeljenje pilota, na katerem je zastava. Prav pod tem artefaktom so odkrili prekrito starodavno temelje in prisotnost srednjeveških struktur. Arheološka raziskava, ki je bila posledica izkopavanja, je tako razkrila ostanke prve palače Podestà ter številne dokaze življenja, povezanega z njo.

                                                                           3

V letih 2008/2009 je takratni upravni odbora okrožja Lido in Pellestrina s posluhom za dediščino pomagal pridobiti sredstva za pripravo prve stalne razstave, ki si jo je lokalno prebivalstvo močno želelo in odobravalo nadaljnja izkopavanja.

                                                                           4

Skupina E.V.R. je uredila tudi instalacijo, ki je bila postavljena v enem krilu Palače del Podestà ali Pretorio, kar je v kompleksnejšem projektu poznavanja in oživljanja Malamocchina spodbudilo organizacijo vodenih ogledov tega starodavnega prostora. V planu je tudi priprava druge sobe, kjer bodo ob pridobitvi dodatnih finančnih sredstev javnosti predstavili nove ugotovitve raziskav.