Pilotní akce probíhají v 8 regionech střední Evropy

Na podporu a valorizaci projektů nehmotného kulturního dědictví (ICH), v každém z 8 ARTISTIC oblastí byla zřízena místní ICH kancelář.

Aktivita každé ICH kanceláře je koordinována prostřednictvím zprostředkovatele, jsou zvoleny tak, aby posílily místní sítě a činnost místních pracovních skupin, aby jejich podpora ze ICH potenciálu v regionech, stejně jako generovali a implementovali nové kulturní projekty. Vyškolení operátoři mají podporovat občany, sdružení, družstva, podnikatele v vytváření nápadů pro valorizaci ICH, rozvíjení projektů, plánování aktivity a v přípravě všech dokumentů potřebných pro veřejné nebo soukromé investory.

V otevřených výzvách vyhlášených v každém z regionů ARTISTIC předložili místní jednotlivci, sdružení, družstva a podnikatelé mnoho zajímavých nápadů, jak udržet nehmotné kulturní dědictví.

Celkově, 64 návrhů projektů bylo vybráno pomocí vytvořených nástrojů a služeb lokálními ICH kancelářemi a pomohlo se jim vytvořit business plán, který je nezbytný ve fázi financování.

Klíčová role nabízené podpory je výběr formy financování pro každou z iniciativy a promoti ng 40 z nich skrze místních a mezinárodních crowdfunding kampaní. Ty budou zahájenyv lednu 2020.

Chcete-li se dozvědět více o pilotních akcích ARTISTIC, kontaktujte naše místní ICH stoly :

                                                                           https://www.interreg-central.eu/genticsimagestore/1bae66cd132ce5e41c2d1947a7cd1980-Bez-tytu-u-1.png