DOBRE PRAKTYKI REGIONU VENETO

Poczuj sztukę!

Trzecia prezentacja dobrych włoskich praktyk. 

EUROPEJSKIE CENTRUM DAWNYCH UMIEJĘTNOŚCI jest wynikiem inicjatywy podjętej przez Radę Europy w 1975 r. 

Zarządzany przez FONDAZIONE VILLA FABRIS, nadal przyciąga tysiące uczestników podkreślających ważność ochrony i stosowania tradycyjnych i innowacyjnych technik interwencji. Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe stanowi podstawę jego działań, głównie jako propozycje szkoleniowe koncentrujące się na przekazywaniu starych umiejętności i wiedzy młodym pokoleniom. 

                                                                             1  

Europejskie Centrum, naturalnie skłonne do dialogu, należy do sieci centrów szkoleniowych doskonale uzupełniających podejście kulturowe - FEMP - Europejską Federację Umiejętności Dziedzictwa Architektonicznego. 

                                                                             2  

Fondazione Villa Fabris, mieszcząca się w XVIII-wiecznej willi, opracowała cnotliwą metodę zarządzania dziedzictwem poprzez stworzenie wewnętrznej sieci: sześć różnych firm rozpoczynających codzienne czynności zapewnia utrzymanie samej willi i jej waloryzację. 

                                                                             3  

Uzupełnieniem działań szkoleniowych jest współpraca z Confartigianato Vicenza w dziedzinie rzemiosła artystycznego, proponowanie wystaw tematycznych, turystyki kulturalnej i empirycznej oraz wydarzeń publicznych w celu podniesienia świadomości ludzi na temat umiejętności manualnych. 

                                                                             4  

EUROPEJSKIE CENTRUM DAWNYCH UMIEJĘTNOŚCI działa w dziedzinie ochrony dziedzictwa od 1975 r. Prowadzone są szkolenia w zakresie przekazywania starożytnej wiedzy młodemu pokoleniu i doskonalenia rzemiosła artystycznego. Prowadzony przez Fundację Villa Fabris w weneckiej willi jest częścią sieci start-upów.