RADA DORADCZA DO SPRAW CROWDFUNDINGU

Aby zidentyfikować najbardziej obiecujące projekty NDK, dopasować je do inicjatyw crowdfundingowych, przeanalizować postępy tworzonych
i uruchomionych kampanii oraz ocenić ich wyniki, zespół projektu ARTISTIC utworzył międzynarodową Radę Doradczą ds.  Crowdfundingu, złożoną
z przedstawicieli partnerów projektu, instytucji stowarzyszonych i wybranych ekspertów zewnętrznych z 8 regionów Europy Środkowej. Działania rady koordynowane są przez region Veneto, partnera projektu ARTISTIC.

Rada Doradcza ds. Crowdfundingu ma na celu podsumowanie wyników kampanii crowdfundingowych rozpoczętych w ramach projektu ARTISTIC, zidentyfikowanie momentów krytycznych projektów (jeśli takie istnieją), analizę czynników sukcesu lub niepowodzenia poszczególnych kampanii, sprawdzenie jakie sieci kontaktów stworzyli pomysłodawcy projektów z inwestorami, instytucjami publicznymi i mediami, oraz zebranie wniosków
z realizacji akcji pilotażowej w formie raportu w celu zwiększenia świadomości i zachęcenia kluczowych podmiotów z innych regionów do korzystania
z tego narzędzia do wspierania finansowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Pierwsze posiedzenie rady odbyło się w Czeskich Budziejowicach w listopadzie 2019 r. Od tego czasu członkowie rady regularnie spotykają się
w systemie online, aby oceniać działania podjęte w ramach tej akcji pilotażowej.

 

Członkowie Międzynarodowej Rady Doradczej ds. crowdfundingu
Francesco Redi Ekspert zewnętrzny wspierający partnera projektu - t2i Technology Transfer and Innovation z Włoch
Fabio Maccaferri Ekspert zewnętrzny - koordynator rady, wspierający partnera projektu - region Veneto z Włoch
Daniela Adler Ekspert wewnętrzny reprezentujący partnera projektu - Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland z Austrii
Zsombor Aradszki Ekspert wewnętrzny reprezentujący partnera projektu - West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd z Węgier
Dieter Heider Ekspert wewnętrzny reprezentujący partnera projektu - b&s consulting and training for the rural area GmbH z Niemiec
Agnieszka Płoska Ekspert zewnętrzny, wspierający partnera projektu - Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego z Polski
Michaela Rychnavská Ekspert wewnętrzny reprezentujący partnera projektu - South Bohemian Chamber of Commerce z Czech
Tomáš Michalík Ekspert zewnętrzny wspierający partnera projektu - Slovak Chamber of Commerce and Industry ze Słowacji
Reinhard Willfort Ekspert wewnętrzny reprezentujący partnera projektu - ISN - Innovation Service Network GmbH z Austrii
Oliver Gajda Ekspert zewnętrzny wspierający partnera projektu - ISN - Innovation Service Network GmbH z Austrii
Karoline Perchthaler Ekspert wewnętrzny reprezentujący partnera projektu - ISN - Innovation Service Network GmbH z Austrii
.

ZDJĘCIE: ELISA BERTONI