RADA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ

Cílem rady je podpora sumarizace výsledků crowdfundingových kampaní zahájených v rámci projektu ARTISTIC, odhalování kriterií projektů (pokud existují), analyzování faktorů úspěchu nebo neúspěchu jednotlivých kampaní, kontrola toho, jaký druh propojení, která vytvořili a navázali mezi investory, veřejnými institucemi a sdělovacími prostředky, a shromažďovat zkušenosti získané ve formě zprávy s cílem zvýšit povědomí a povzbudit klíčové aktéry jiných regionů, aby tento nástroj využívali k financování financování nehmotného kulturního dědictví.

První zasedání rady se konalo v Českých Budějovicích v České republice v listopadu 2019. Od té doby se členové rady pravidelně setkávají online, aby vyhodnotili činnosti podniknuté v rámci této pilotní akce.

 

Členi výběrové rady
Mr. Francesco Redi Externí expert, t2i Technology Transfer and Innovation, Itálie
Mr. Fabio Maccaferri Externí expert – koordinátor rady, Veneto Region, Itálie
Ms. Daniela Adler Interní expert, Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland, Rakousko
Mr. Zsombor ARADSZKI Interní expert, West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd, Maďarsko
Mr. Dieter Heider Interní expert, b&s consulting and training for the rural area GmbH, Německo
Ms. Agnieszka Płoska Externí expert, Rzeszow Regional Development Agency, Polsko
Ms. Michaela Rychnavská Interní expert Jihočeská hospodářská komora, Česká republika
Mr. Tomáš Michalík Externí expert, Slovak Chamber of Commerce and Industry, Slovensko
Mr. Reinhard Willfort Interní expert, ISN – innovation service network GmbH, Rakousko
Mr. Oliver Gajda Externaí expert, ISN – innovation service network GmbH from Austria
Ms. Karoline Perchthaler Interní expert, ISN – innovation service network GmbH, Rakousko
.

FOTO: ELISA BERTONI