RAZVOJ POSLOVNIH IN KULTURNIH INICIATIV V ČASU KORONAKRIZE V ITALIJI

.

FOTOGRAFIJA: T2I TECHNOLOGY TRANSFER AND INNOVATION

Intervju z g. Robertom Santolomazzo, generalnim direktorjem  t2i - trasferimento tecnologico e innovazione www.t2i.it, vodilni partner projekta ARTISTIC.

Ali lahko na kratko pojasnite kaj vaŠe podjetje počne in kako se ga je dotaknila koronavirus?

T2i je vodilna agencija za inovacije in prenos tehnologij v BenečijI, podpira podjetja v razvoju podjetništva na celosten način, od samega produkta/storitve do celotnega poslovnega modela. Močno verjamemo, preko sodelovanje z majhnimi in srednje velikimi podjetji, da je naša vstopna točka v razvoju trajnostnih inovacij popravljanje situacije glede povpraševanje-ponudba določenih spretnosti in organizacijsko oblikovanje potrebno za soočanje s trenutnimi izzivi in konkurenco. Korona kriza je vplivala na velik del trenutnih projektov in ponudb, saj je ta kriza prisilila naše stranke
v zaprtje njihovih poslov, ter zamrznila kakršnokolI investicijo in razvojni plan.

T2i je vodilni partner projekta ARTISTIC, ki med drugim podpira lokalne kulturne akterje z ohranjanjem, promocijo in zagotovitvijo trajnosti iniciativ nesnovne kulturne dediščine skozi poslovne aktivnosti. Ali so ti lokalni akterji uspeli nadaljevati v tej situaciji?

Kulturna in kreativna podjetja so bila močno prizadeta v tej situaciji. Velikokrat temeljijo svoje posle na javnih prireditvah, sedaj pa morajo zagotavljati osebno razdaljo in zadostno varnost za svoje stranke. Kakorkoli, kritična situacija je bila tudi stimulativna pri eksperimentiranju z novimi pristopi. Na primer, ena izmed realnosti, kateri sledimo v projektu ARTISTIC, je odkrila interaktivni spletni teater, ki privlači javnost. Poleg tega so morala druga podjetja oblikovati nov poslovni model z namenom reševanja situacije. Zavedamo se, da je zelo težko in zahtevno, vendar jih kljub temu podpiramo preko ICH desk, katero smo razvili zahvaljujoč projektu ARTISTIC v sodelovanju z Benečijo, projektnim partnerjem.

Kaj ste se naučili o vodenju ljudi skozi to krizo in kaj je bilo še posebej učinkovito?

V tej težki krizi je zelo pomemben časovni okvir, ki se je drastično spremenil. Lahko bi rekli, da je srednjeročna napoved do konca tega tedna, in dolgoročna napoved do konec meseca. To naredi situacijo zelo nepredvidljivo. Vodenje ljudi v taki situaciji pa pomeni, da moramo ostati časovno učinkoviti in ažurni na zelo taktičen način. Potrebna so dnevna obveščanja srednjega menedžmenta, ter ohraniti fokus na viziji, ki vodi do strateškega cilja, ki je zavit v meglo. Usvojitev pametnega delovanja je rešitev, ki je pospešeno uveljavila sprejem digitalnih rešitev. Vendar za uspešen sprejem digitalnih rešitev potrebuje vsako podjetje globoko evaluacijo njihove organizacijske zmožnosti. Početi stvari na daljavo še ne pomeni početi stvari prav ali s pravo učinkovitostjo. Ta situacija je izziv za vse ekipe, tudi za kulturne in kreativne asociacije ter podjetja, katerim sledimo preko projekta ARTISTIC.

Kakšno je vzdušje v italijanskih podjetjih in med delavci?

Brez točnega časovnega okvira je zadeva zelo negotova, neprestane omejitve mobilnosti in socialnih stikov ne sprožajo pozitivnega vzdušja. Kljub temu verjamemo, da je spoštovanje pravil, odpornost in koncentracija, kar lahko vsak od nas stori, pravi recept za preganjanje temnih časov. Nekaj zelo pozitivnih čustev je vzniknilo v zadnjih tednih v smislu povezovanja, sovrstniške solidarnosti in mobilizacija družbenih energij, česar ne smemo izgubiti, ko ta kriza mine, saj so relevantne sestavine rekonstrukcijske faze.

T2 je ustvaril in lansiral kampanje množičnega financiranja za izbrane iniciative nesnovne kulturne dediščine v okviru projekta ARTISTIC. Ali je lahko množično financiranje kulturnih projektov v taki krizi sploh uspešno?

T2i SKUPAJ S PRODUZIONI DEL BASSO* PROMOVIRA 5 PROJEKTOV ZA VALORIZACIJO KULTURNE DEDIŠČINE.

V t2i smo verjeli v vrednote ARTISTIC-a preden se je Italija začela soočati s korona virusom. Ta iniciativa kaže svoje vrednote še posebej zdaj,
v kontekstu, v katerem moramo gledati v prihodnost na kreativen način. Pogosto se kultura in inovacije znajdejo na nasprotnih straneh, kot nasprotne si in alternativne ideje, vendar promocija lokalne nesnovne kulturne dediščine  okrepljena s projektnim menedžmentom in osmišljena z zmagovalno poslovno idejo, lahko in mora postati pomembni gonilec rasti naše skupnosti.

S promocija ARTISTIC-a želita t2i in Produzioni del Basso zagotoviti konkreten znak podpore kulturnim podjetjem v Italiji. Investiranje v zgodovinsko-umetniško dediščino naše skupnosti mora postati pomemben gonilec socialne in ekonomske rasti. Kar se zgodi v težkih časih, predstavlja priložnostmi za obnovitev in ponovni zagon z veliko simbolno vrednostjo: dovoli nam vsem začeti znova, da lahko ponovno usvojimo pogum in kreativnost, da lahko nadaljujemo jutri.

*Produzioni del Basoo je prva platforma za množično financiranje, ki jo je ustvaril Angelo Rindone v Italiji leta 2005. Predstavlja največjo italijansko skupnost množičnega financiranja, ki temelji na nagradah in donacijah, ter je hkrati ena izmed najpomembnejših realnosti v kontekstu deljene ekonomije. Šteje več kot 4600 podprtih projektov, ki so skupaj prejeli več kot 12.4 milijone evrov in ima več kot 250.000 registriranih uporabnikov.