REGIÓN BOVEC V SLOVINSKU

.

FOTO: ALEŠ FON

Región Bovec leží v severozápadnej časti Slovinska, na križovatke troch hlavných európskych kultúrnych oblastí - slovanskej, germánskej a rímskej. 

Vďaka histórii, polohe na predtým dôležitej tranzitnej trase v multikultúrnom regióne, ako aj prírodným zdrojom sa región Bovec líši od ostatných oblastí v Alpách, čo sa odráža aj v jeho kultúrnej krajine.

Pri pohľade na okolité horské svahy koncom jari budú prevládať zelené odtiene - lesy pomaly, ale rovnomerne zarastajú bývalé pastviny. 

V minulosti malo poľnohospodárstvo a najmä chov malého dobytka významný vplyv na kultúrnu krajinu oblasti. Nestalo sa tak dávno - na začiatku 20. storočia -, že dvaja anglickí turisti označili región Bovec za „kamennú púšť“. Dnes je 80% tejto oblasti pokrytých lesmi. Aj keď sa to podstatne zmenilo
v dôsledku poklesu poľnohospodárskych činností, povedomie o dôležitosti pestovanej kultúrnej krajiny sa v súčasnosti zvyšuje. Nielen v rámci cestovného ruchu, ale najmä z hľadiska kvality života miestneho obyvateľstva. 

V alpskom svete je spojenie s minulosťou rozhodujúce pre udržateľné prispôsobenie sa zmenám, ktoré prichádzajú časom. Pochopenie dôležitosti kultúrnej krajiny a rešpektovanie práce predkov, ako aj stopy, ktoré po sebe zanechali historické udalosti, predstavuje tiež pochopenie samého seba. 

Región Bovec je charakteristický z hľadiska podnebia, životného prostredia a histórie, ako aj jazyka, a všetky tieto prvky sa odrážajú v charaktere jeho obyvateľov. dobrý, úrodná pôda a bohaté lesy sú hlavnými pozitívnymi atribútmi materiálneho blaha v Alpách, ale tu sa strmé pieskové kotliny čoskoro zmenia na vysoké hory, takže nie je veľa miesta pre bohaté polia a pastviny, ktoré by umožňovali rozvoj poľnohospodárstva. Aby prežila, veľká časť miestneho obyvateľstva sa vždy musela uchýliť k iným hospodárskym činnostiam. 

Informácie a fotografie uvedené v tomto článku pochádzajú z brožúry „SLOVENIJA - REGION BOVEC. NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO“, ktorú pripravili Obec Bovec a Jarina, partneri projektu Družstvo pre rozvoj vidieka - ARTISTIC.

 

V projekte ARTISTIC je región Bovec zastúpený: