REGION BOVEC - SŁOWENIA

,

ZDJĘCIE: ALEŠ FON

Region Bovec leży w północno-zachodniej części Słowenii, na skrzyżowaniu trzech głównych europejskich obszarów kulturowych - słowiańskiego, germańskiego i rzymskiego. 

Region Bovec ze względu na historię, położenie na ważnym niegdyś szlaku tranzytowym w wielokulturowym regionie oraz bogactwa naturalne różni się od innych obszarów Alp, co znajduje również odzwierciedlenie w jego wizerunku kulturowym. Patrząc na okoliczne zbocza gór późną wiosną, przeważają odcienie zieleni - lasy powoli, ale systematycznie zarastały dawne pastwiska. 

W przeszłości rolnictwo, a zwłaszcza hodowla bydła, wywierało istotny wpływ na krajobraz kulturowy tego obszaru. Niedawno - na początku XX wieku - dwóch angielskich turystów określiło region Bovec jako „kamienistą pustynię”. Dziś 80% tego obszaru pokrywają lasy. Mimo, że sytuacja uległa znacznej zmianie w związku ze spadkiem działalności rolniczej, obecnie rośnie świadomość znaczenia pielęgnowanego krajobrazu kulturowego. Nie tylko w kontekście turystyki, ale przede wszystkim pod względem jakości życia miejscowej ludności. 

W świecie alpejskim związek z przeszłością ma kluczowe znaczenie dla trwałej adaptacji do zmian, które nadchodzą z czasem. Zrozumienie znaczenia krajobrazu kulturowego i poszanowanie twórczości przodków, a także śladów pozostawionych przez wydarzenia historyczne, to jednocześnie zrozumienie siebie. 

Region Bovec wyróżnia się klimatem, środowiskiem i historią, a także językiem, a wszystkie te elementy znajdują odzwierciedlenie w charakterze jego mieszkańców. Dobra, żyzna gleba i bogate lasy to główne pozytywne atrybuty dobrobytu materialnego w Alpach, ale tutaj strome baseny piaszczyste szybko zamieniają się w wysokie góry, więc nie ma wiele miejsca na bogate pola i pastwiska, które pozwoliłyby na rozwój rolnictwa. Aby przeżyć, duża część miejscowej ludności zawsze musiała uciekać się do innej działalności gospodarczej. 

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule pochodzą z broszury "SŁOWENIJA - REGION BOVEC. NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE" przygotowanej przez Gminę Bovec i instytucję Jarina, Spółdzielnia Rozwoju Obszarów Wiejskich - partnerów projektu ARTISTIC. 

W projekcie ARTISTIC region Bovec jest reprezentowany przez partnerów: