REGION CZECHY POŁUDNIOWE
W REPUBLICE CZESKIEJ

.

Region Czechy Południowe dzięki swoim warunkom przyrodniczym jest obszarem o bogatym materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Dzięki wpływowi kilku ważnych domów - Vítkovci, Rožmberkové, Eggenbergs i Schwarzenberks - w południowych Czechach powstały nie tylko niezwykłe budowle, ale także zachowano tradycje historyczne jako zbiór duchowych, artystycznych i praktycznych umiejętności oraz wiedzy przekazywanej
z pokolenia na pokolenie. 

Region ten systematycznie wspiera badania tradycji historycznych, ich przemian, a jednocześnie współczesną formę tradycji kulturowych. Region Czechy Południowe aktywnie i na różne sposoby prowadzi działania w zakresie utrzymania, poszerzania i reprodukcji dziedzictwa kulturowego tego obszaru kraju. 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe tego regionu, a także wiele jego tradycji wywodzących się ze środowiska arystokratycznego, miejskiego
i ludowego, nie ma konkretnego autora, ale jest wynikiem wieloletnich działań międzypokoleniowych i wzbogacania, co jest warunkiem zachowania żywego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Dlatego region Czechy Południowe nie tylko aktywnie dokumentuje przejawy i formę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ale także poszukuje
i wspiera tych, którzy podtrzymują tradycje, przyznając takie nagrody, jak tytuł Depozytariusza Rzemiosła Ludowego i nagrodę Gubernatora Regionu Czechy Południowe Nagroda za zachowanie i rozwój tradycji ludowych regionu Czechy Południowe. Rzemiosło w tej dziedzinie jako wyjątkowy lub niepowtarzalny dowód tradycyjnych technologii lub tradycyjnych technik ludowych, rozwój tradycji ludowych niematerialnych kultur ludowych (tradycje, obrzędy) oraz rewitalizacja tradycji w zakresie wolnych zawodów i wyrazów folklorystycznych są kryteriami przyznawania nagród. Przykładowo, dzięki projektowi Craft Portal udało się stworzyć przegląd podmiotów, które prowadzą działalność w tym obszarze, zapoznać się z procesami produkcyjnymi
i pokazać ich produkty. 

W Czechach Południowych niematerialne dziedzictwo kulturowe ma wiele pięknych i niezwykłych form. Celem Regionu jest zatem dalsze wspieranie systematycznych badań przeszłości i obecnego stanu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzenie jego dokumentacji, a w szczególności utrzymanie i znalezienie nowych skutecznych sposobów wspierania współczesnych tradycji i innych podmiotów przyczyniających się do zachowania
i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu. 

Mgr. Patrik Červák,

Kierownik Wydziału Kultury i Ochrony Regionu Czechy Południowe 

Informacje i zdjęcia zawarte w tym artykule pochodzą z broszury „REGION JIHOČESKÝ, ČESKÁ REPUBLIKA - INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE” przygotowanej przez South Bohemian Chamber of Commerce, w ramach projektu ARTISTIC. 

W projekcie ARTISTIC region Czechy Południowe jest reprezentowany przez partnera South Bohemian Chamber of Commerce