ROZWÓJ BIZNESU I INICJATYW W ZAKRESIE KULTURY W CZASIE PANDEMII COVID-19 WE WŁOSZECH

.

ZDJĘCIE: T2I TECHNOLOGY TRANSFER AND INNOVATION

Wywiad z panem Roberto Santolamazza, dyrektorem zarządzającym w t2i trasferimento tecnologico e innovazione tj. instytucji stojącej na czele partnerstwa Projektu ARTISTIC / www.t2i.it

Czy mógłby Pan krótko wyjaśnić, czym zajmuje się Państwa firma i jak wpłynęła na nią sytuacja związana z pandemią?

„T2i to agencja zajmująca się innowacjami i transferem technologii w regionie Veneto we Włoszech, wspierająca firmy w innowacyjnym biznesie, począwszy od pojedynczego produktu lub usługi, po przygotowanie modelu biznesowego. Jesteśmy przekonani, że w pracy z MŚP, naszym głównym punktem wejścia aby rozwijać zrównoważone innowacje jest praca nad zapełnieniem luki w umiejętnościach i projektowaniem struktury organizacyjnej aby sprostać aktualnym wyzwaniom i konkurencji.

Kryzys związany z koronawirusem dotknął dużą część naszych obecnych projektów i usług, ponieważ ten zablokował większość firm naszych klientów, zamrażając ich plany inwestycyjne i rozwojowe.” 

t2i jest Liderem projektu ARTISTIC, który wspiera, między innymi, lokalne podmioty kultury w zachowaniu, promocji, zapewnieniu trwałości inicjatyw z zakresu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego poprzez działalność biznesową. Czy tym lokalnym podmiotom działającym
w dziedzinie kultury i ich projektom udało się utrzymać na rynku w tej sytuacji?

„Obecna sytuacja bardzo dotknęła przedsiębiorstwa działające w sektorach kultury i kreatywnym. Często opierają oni swoją działalność na wydarzeniach publicznych, a teraz ich wyzwaniem stało się zapewnienie dystansu społecznego i odpowiedniego bezpieczeństwa dla klientów. Niemniej jednak te niesprzyjające okoliczności odegrały także stymulującą rolę w eksperymentowaniu z nowymi sposobami komunikacji z otoczeniem. Na przykład w ramach projektu ARTISTIC, odkryliśmy formę interaktywnego wydarzenia online, które cieszy się zainteresowaniem publiczności. Ponadto inne firmy musiały opracować nowy model biznesowy, aby poradzić sobie z obecną sytuacją. Wiemy, że jest to bardzo trudne, ale staramy się wspierać twórców i podmioty kultury w ramach działań naszych punktów NDK, które zostały utworzone dzięki projektowi ARTISTIC we współpracy z Regionem Veneto, partnerem projektu.”

Czego nauczył się Pan o kierowaniu ludźmi podczas tego kryzysu i które podejmowane działania były szczególnie skuteczne?

„W tym poważnym kryzysie horyzont czasowy zmienił się radykalnie: można powiedzieć, że prognoza „średniookresowa” jest do końca tygodnia,
a „długoterminowa” do końca miesiąca. To sprawia, że wszystko jest bardzo niepewne: kierowanie w takich warunkach oznacza bycie na bieżąco na bardzo taktycznym poziomie, poprzez codzienną aktualizację działań, starając się nie stracić z oczu wizji osiągnięcia niektórych celów strategicznych. Zaadoptowane w dużej skali rozwiązanie w formie „pracy zdalnej” narzuciło konieczność przyjęcia rozwiązań cyfrowych, ale w celu ich skutecznego wykorzystania każda firma wymaga głębokiej oceny gotowości organizacyjnej do przestawienia się na prace zdalną. Ta sytuacja stanowi wyzwanie dla wszystkich zespołów, a także dla stowarzyszeń kulturalnych i kreatywnych oraz firm, które obserwujemy i z którymi współpracujemy w ramach projektu ARTISTIC.”

 Jaki jest teraz nastrój wśród włoskich firm i pracowników?

„Brak precyzyjnego horyzontu czasowego sprawia, że wszystko jest naprawdę niepewne, a utrzymujące się ograniczenia w mobilności i kontaktach towarzyskich powodują, że nikt nie był w stanie wyrazić pozytywnego nastroju. Mocno wierzymy, że należyte przestrzeganie zasad, elastyczność działania i koncentracja na tym, co robimy najlepiej sprawią, że szybko wrócimy do normalności. W ciągu tych tygodni i tak pojawiły się bardzo pozytywne odczucia w zakresie spójności, solidarności rówieśniczej i mobilizacji działań społecznych, co jest bardzo ważne, aby nie stracić ich po kryzysie, ponieważ powinny one być istotnymi składnikami fazy odbudowy.”

 t2i stworzył i uruchomił kampanie crowdfundingowe dla wybranych inicjatyw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w ramach projektu ARTISTIC. Czy finansowanie projektów kulturalnych poprzez crowdfunding może skończyć się sukcesem w czasach kryzysu?

t2i razem z PRODUZIONI DAL BASSO* promuje 5 projektów z obszaru dziedzictwa kulturowego.

„W t2i wierzyliśmy w wartości szerzone w ramach projektu ARTISTIC jeszcze zanim kraj został dotknięty przez koronawirusa” - deklaruje Roberto Santolamazza, dyrektor t2i – „Ta inicjatywa pokazuje teraz swoją wartość jeszcze bardziej, w kontekście, w którym wszyscy powinniśmy spojrzeć na przyszłość w kreatywny sposób. Często kultura i innowacje są uważane za sprzeczne i alternatywne pomysły, tymczasem promocja lokalnego Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, wzmocniona umiejętnościami zarządzania projektami i ukonkretniona przez ciekawy pomysł na biznes, może i musi stać się ważnym motorem rozwoju naszej społeczności.”

„Dzięki promocji projektu ARTISTIC, t2i i Produzioni dal Basso chcą dać konkretny sygnał do wspierania działalności kulturowej we Włoszech. Inwestowanie w dziedzictwo historyczno-artystyczne naszych społeczności musi stać się ważnym motorem wzrostu społecznego i gospodarczego. To, co dzieje się w tej trudnej fazie, stanowi okazję do odtworzenia i rozwoju: pozwala nam wszystkim zacząć ponownie od podstaw (od korzeni), odzyskać odwagę i kreatywność, by przemyśleć co przyniesie jutro.”

* Produzioni dal Basso to pierwsza platforma crowdfundingowa stworzona we Włoszech w 2005 roku przez Angelo Rindone. Reprezentuje ona największą włoską społeczność finansowania społecznościowego opartą na nagrodach i darowiznach oraz jedną z najważniejszych europejskich realiów w panoramie gospodarki dzielenia się. Skupia ponad 4600 projektów finansowanych o wartości przekraczającej 12,4 miliona euro i ponad 250 tysięcy zarejestrowanych użytkowników.