Region Veneto – kultura blisko ludzi

                                                                     Photo no 1

Region Veneto, świadomy nieocenionej wartości dziedzictwa historycznego, artystycznego, kulturowego i językowego, był zaangażowany w działania w celu zapewnienia ochrony i udoskonalenia tego dziedzictwa oraz rozpowszechniania wiedzy na temat swojego dziedzictwa na całym świecie. Działa w zakresie zdobywania funduszy w celu zapewnienia finansowania projektów kulturowych, którego przykładem może być marka "Murano artistic glass”.

                                                                     Photo 2

Dlatego właśnie projekt „ARTISTIC” doskonale wpisuje się w tematykę działalnośco regionu Veneto w celu wzmocnienia wartości wyrażonej przez dziedzictwo kulturowe i jemu przypisanej. W szczególności dzięki tej inicjatywie Region zamierzał przede wszystkim skoncentrować się na rzeczywistości reprezentowanej przez rzemiosło oraz na różnych jego wyrażeniach terytorialnych, tradycyjnych i artystycznych. Opracowano „gotowe do użycia narzędzie” określone w prawie regionalnym n. 34 z dnia 8 października 2018 r. „Normy dotyczące ochrony, rozwoju i promocji weneckiego rzemiosła”, które z jednej strony mogą promować rolę społecznego i kulturalnego wpływu przedsiębiorstw rzemieślniczych, a z drugiej strony uznawać ich charakter jako ważny element  gospodarki regionu. Ustawa zawiera zestaw polityk ukierunkowanych na rozwój biznesu, dostęp do kredytów, badania, rozwój technologiczny i organizacyjny, szkolenie i promocję produktów rzemieślniczych. P​projekt „ARTISTIC” jest inicjatywą ważną dla osiągnięcia kluczowego celu działalności Partnera, jakim jest wzmocnienie roli Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, nie tylko jako wyrazu naszych tradycji, naszej historii, naszej tożsamości i naszej kultury , ale także jako samowystarczalny zasób gospodarczy, który może zwiększyć możliwości uczestnictwa w gospodarczej i produktywnej organizacji regionu Veneto.

                                                                     Photo no 3

Działa w szczególności poprzez ogłaszane przetargi finansowane z tych samych zasobów w celu promowania działań na rzecz instrumentów inżynierii finansowej private equity (fundusze odnawialne, pożyczki subsydiowane, mniejszościowe i tymczasowe inwestycje kapitałowe, dotacje na spłatę odsetek), oferuje wsparcie małym i średnim przedsiębiorstwom ( MŚP) i spółdzielni, ułatwiając dostęp do kredytu i wzmacniając kapitał oraz reorganizację i wzmocnienie procesów biznesowych.

Zaproszenia do składania wniosków i korzystania z narzędzi inżynierii finansowej są organizowane z wykorzystaniem zasobów europejskich, krajowych i regionalnych.

Ta sama grupa Zarządzająca wdraża, finansuje i realizuje oraz promuje kilka projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w  odniesieniu do sektora rzemiosła zgodnie z zapisami ustawy regionalnej z dnia 8 października 2018 r., N. 34, który określa metody zakładania działalności rzemieślniczej i formy jej ochrony.

Region Veneto chroni również i promuje niektóre wartości rzemieślnicze poprzez posiadanie następujących zarejestrowanych znaków towarowych: „Znak towarowy szkła artystycznego z Murano”, „Meble z Równiny Werońskiej”, „Typowe i tradycyjne drewniane łodzie z Laguny Weneckiej”, „Pietra di Vicenza”, „Forno di Qualità”, „Fango DOC - Thermae Abano Montegrotto - Veneto Region”.

                                                                     Photo no 4

Region Veneto w projekcie ARTISTIC, jest reprezentowany przez dwóch partnerów: