Rozhovor s Reinhard Willfort - výkonným riaditeľom spoločnosti ISN – innovation service network GmbH

.

FOTO: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

Aký je najdôležitejší aspekt na vytvorenie úspešnej kampane crowdfundingu pre projekty venované nehmotnému kultúrnemu dedičstvu?

  • Pre tento druh projektov musíme na začiatku myslieť, kto je naším davom, t.j. spoločnosť, ktorá je a bude sa zhromažďovať okolo nášho kultúrneho projektu. Je táto skupina lokálne, tiež národná alebo možno medzinárodná? Aké sú ich potreby a očakávania, aké sú výhody podpory projektu? Kľúčovým aspektom je presne vymedziť očakávané výsledky našej kampane crowdfundingu. Tieto kroky sú dôležité pri rozhodovaní o správnom spôsobe crowdfundingu, ktorý sa má použiť, či už ide o typ založený na darovaní, odmene alebo kapitálu.

Za zmienku stoja emocionálne aspekty kampane, prispôsobte ju potrebám vašej cieľovej skupiny. Najlepšie je začať lokálne s naším projektom, byť v kontakte s ľuďmi, ktorí vedia o našej iniciatíve, jej pozadí a aktérov, nadviazať kontakt s najdôležitejšími osobami, ktoré vás môžu podporiť v počiatočnej fáze realizácie kampane. Musíme poznať príbeh, ktorý chceme ľuďom povedať a byť emocionálne spojení s najbližším davom nášho projektu. Potom môžeme časom pracovať na rozširení skupiny ľudí a subjektov, ktoré môžu podporiť našu iniciatívu.

Aké sú hlavné výzvy na použitie crowdfundingu pre kultúrne projekty?

-           Prvou výzvou je komunikácia. Je veľmi dôležité mať silný komunikačný tím a materiály na podporu tohto druhu kampane. Na začiatku je výzvou prísť s dobrým emocionálnym príbehom, zapojiť ľudí, ktorí sú súčasťou nášho projektu, a spoločne rozhodnúť, čo chceme davu povedať a ako to môžeme efektívne komunikovať.

Je potrebné vziať do úvahy, že na začiatku našich komunikačných aktivít nebyť tak digitálny, začať individuálnym kontaktom s našou cieľovou skupinou, pozývať ľudí na miestne udalosti, združovať ich, zdielať emócie týkajúce sa našich projektov, emocionálne ich spájať s našou iniciatívou. Potom, ako ďalší krok, môžeme začať pracovať digitálne.

PRÍBEH -> SILNÉ SPRÁVY -> VYTVORENIE MÉDIÍ -> POZÝVANIE DO SKUPINY -> PLÁN KOMUNIKAČNÝCH ČINNOSTÍ ZA 2 ALEBO 3 ĎALŠIE MESIACE.

Myšlienka crowdfundingu je v kombinovaní marketingových a finančných aktivít. Spojenie týchto dvoch oblastí je výzvou, preto je veľmi dôležité zamyslieť sa, aké sú snahy oboch strán, aktérov projektu a davu, a rozhodnúť sa, čo môžeme dať späť alebo ponúknuť davu za svoje peniaze a podporu. Ak sa nám to podarí, získame veľa pre implementáciu nášho projektu - peniaze a viditeľnosť. Je to vynikajúca príležitosť pre takéto projekty nehmotného kultúrneho dedičstva.

Aké sú ďalšie kroky po implementácii crowdfundingovej kampane? Na čo by miestni aktéri - pôvodcovia projektu mali upriamiť svoju pozornosť?

  • Pozeráme sa na crowdfunding nielen z hľadiska jednej určitej oblasti kampane. Prvými otázkami, na ktoré by mal myslieť každý pôvodca projektu, je to, čo chcem / plánujem dosiahnuť po tejto prvej kampani. Na jednej strane to môžu byť peniaze, na druhej strane ľudia, ktorí sú ochotní pripojiť sa k okruhu davu a dať svoju dôveru iniciatíve a jej pôvodcom. Z tohto dôvodu sa oplatí premýšľať pred začiatkom prvej kampane crowdfundingu o úlohách našich aktivít, obchodných modeloch a dlhodobých cieľoch našich akcií. Je potrebné robiť to často, nie iba raz, aby sa zvýšil počet ľudí, čo nám pomôže rozvíjať sa a rásť. Cieľom crowdfundingu preto nie je len zbierať peniaze, ale aj vytvárať, zhromažďovať okolo vašej iniciatívy dav, ktorý zostane s pôvodcami aj po implementácii projektu. Tento emocionálny aspekt projektu a kampane je príležitosťou na udržanie ľudí spolu s pôvodcom projektu po skončení kampane a to je tiež to, čo vidíme ako budúcnosť crowdfundingu.