Rozhovor s Reinhardem Willfortem – generální ředitel společnosti ISN – innovation service network GmbH

,

FOTO: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

Co je nejdůležitějším aspektem k vytvoření úspěšné crowdfundingové kampaně pro project v oblasti nehmotného kulturního dědictví?

  • Pro tento druh projektů musíme na začátku přemýšlet o tom, kdo je náš dav - tj. společnost, která je a bude se shromažďovat kolem našeho kulturního projektu. Je tato skupina lokálně lokalizovaná, národní nebo možná mezinárodní? Jaké jsou jejich potřeby a očekávání, jaké jsou výhody podpory projektu? Klíčovým aspektem je přesně definovat očekávané výsledky naší kampaně. Tyto kroky jsou důležité pro rozhodnutí o správném způsobu crowdfundingu, který se má použít, je to typ založený na charitě, odměně nebo podílu.
  • Stojí za to přemýšlet o emocionálních aspektech kampaně, přizpůsobit ji potřebám naší cílové skupiny. Nejlepší možností je začít místně s naším projektem, být v kontaktu s lidmi, kteří vědí o naší iniciativě, jejím pozadí a původcích, abychom se dostali do kontaktu s nejdůležitějšími osobami, které nás mohou podporovat v rané fázi realizace kampaně. Musíme znát příběh, který chceme lidem sdělit a být emocionálně spjati s nejbližším davem našeho projektu. Potom můžeme časem pracovat na rozšiřování skupiny lidí a subjektů, které mohou naši iniciativu podpořit.

Jaké jsou hlavní výzvy užití crowdfundingu pro kulturní projekty?

  •  První výzvou je komunikace. Je velmi důležité mít silný komunikační tým a materiály pro podporu tohoto druhu kampaně. Na začátku je výzvou přijít s dobrým emocionálním příběhem, zapojit lidi, kteří jsou součástí našeho projektu, a společně rozhodnout, co chceme davu říct a jak jej můžeme efektivně sdělit.

Je třeba vzít v úvahu, že na začátku našich komunikačních aktivitse musí začít individuálním kontaktem s naší cílovou skupinou, pozvat lidi na místní akce, shromáždit je, sdílet emoce s odkazem na naše projekty, emocionálně je spojit s naší iniciativaou. Poté, jako další krok, můžeme začít pracovat digitálně.

PŘÍBĚH -> SILNÉ SDĚLENÍ –> VYTVOŘENÍ MEDIÍ -> POZVAT DAV -> NAPLÁNOVAT KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY NA DALŠÍ DVA AŽ TŘI MĚSÍCE

Myšlenka crowdfundingu kombinuje marketing a zdroje financování. Spojení těchto dvou věcí je výzvou, prot je velmi důležité přemýšlet o tom, jaká jsou úsilí obou stran, původců projektu a davu, a rozhodnout, co můžeme dát zpět nebo nabídnout davu za jejich peníze a podporu. Pokud toto úspěšne zvládneme, získáme tím mnoho – peníze a zviditelnění.

Jaké jsou další kroky po zavedení kampaně crowdfunding? Na co by se měli místní aktéři - tvůrci projektů zaměřit?

Nedíváme se na crowdfunding jenom z pohledu jedné kampaně. Základní otázka, kterou by si měl každý původce kampaně položit, je, čeho chce v první kampani dosáhnout. Na jedné straně to mohou být peníze, na druhé straně se chtějí lidé zviditelnit před davem a dát jim svou důvěru. Proto je důležité nejprve přemýšlet o aktivitách, business modelu a dlouhodobých cílech. Je třeba přemýšlet ale I v průběhu, nejenom na začátku, aby se dav zvětšoval a pomáhal nám se vyvíjet a růst. Proto cíl crowdfunding nejsou jenom peníze, ale take vytvoření davu, který nás bude podporovat I po spuštení projektu. Tento emocionální aspekt projektu a kampaně dává příležitost spojovat původce projektů a okolí take po skončení kampaně a to my vidíme jako budoucnost crowdfundingu.