PRÍKLADY DOBREJ PRAXE REGIÓNU TRENČÍN

SKLÁRSTVO

hornaté a lesnaté regióny Trenčianska

                                                                                   Glassmaking - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA

Sklárne boli zakladané na miestach s dostatočnou surovinovou základňou, ktoré boli situované predovšetkým v lesoch (kvôli drevu, potrebnému pri výrobe skla a sklenených výrobkov). Špecifikom trenčianskeho regiónu je spätosť sklárskej histórie (zaniknuté významné sklárne v Uhrovci či Valaskej Belej – Gápli) so svetlou súčasnosťou sklárstva, a to ako v oblasti udržiavania a dokumentovania techník starých majstrov (sklársky skanzen vo Valaskej Belej či Slovenské sklárske múzeum v Lednických Rovniach), tak sklárskej veľkovýrobe, produkcia ktorej je určená najmä pre zahraničných klientov (sklárne v Lednických Rovniach či Nemšovej). Sklárska tradícia trenčianskeho regiónu sa prejavila aj na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá vyvíja sklo novej generácie so širokými možnosťami použitia a ktorá je partnerom odborných podujatí, napr. História skla. Sklené tabule sa v minulosti používali ako podklad pre ľudový výtvarný prejav – maľby na skle, najmä so sakrálnymi motívmi (napr. motív Panny Márie Sedembolestnej), z ktorých niektoré predmety sú uložené v Trenčianskom múzeu v Trenčíne

                                                                                   Glassmaking - THE TRENČÍN REGION, SLOVAKIA