SKODLARSTVO

.

SLIKA: ANJA JERIN, DOCUMENTATION SEM

Skodlarstvo je obrtna veščina izdelovanja skodel, cepljenih lesenih deščic, narejenih iz lesa iglavcev. Obrt obsega tudi kritje streh različnih objektov od pomladi do pozne jeseni, predvsem v višje ležečih območjih Slovenije. Les iglavcev, ki je ravne rasti z gostimi letnicami in brez grč, vsebuje naravno zaščito pred različnimi vremenskimi vplivi, zato za izdelavo skodel največ uporabljajo smrekov in macesnov les. Vse do sredine 60. let 20. stoletja je bilo kritje s skodlami prisotno v višje ležečih in gozdnatih območjih Gorenjske, Koroške, Štajerske, Dolenjske in Notranjske.

Za izdelavo skodel skodlar potrebuje gozdarsko in tesarsko orodje. Za posek v jesenskih mesecih izbere drevo, ki raste med 600 in 800 m nadmorske višine. Drevo poseka pozimi, ko les miruje, ga v delavnici razreže na manjše dele, razcepi na čim bolj enake dele iz katerih odstrani stržen in lubje. Les cepi v smeri rasti vlaken z rezilnim nožem in batom. Ročno cepljenje na površini lesa ustvari drobne žlebiče, zaradi katerih voda hitreje odteka, to pa omogoča njihovo dolgotrajno obstojnost. Tako narejene skodle zloži v skladovnico, ki jo obteži in pusti sušiti na zraku od enega meseca do enega leta. Skodlarstvo je bilo leta 2017 vpisano v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine. 

.

SLIKA: MARTIN SMERDEL

V okviru projekta ARTISTIC se je v regiji začela zelo pomembna pilotna akcija „Lesene kritine“. Eden od ciljev te akcije je doseči boljšo uporabo naravnih virov v povezavi z NKD za spodbujanje podjetništva v regiji. Cilj je z naravnimi viri ohraniti znanje in veščine na področju obdelave lesa v regiji in Julijskih Alpah. V okviru te pobude so slovenski ARTISTIC partnerji med drugim organizirali:

  •  različne delavnice “Od gozda do lesene strehe”;
  •  delavnice za podjetnike za spodbujale k ohranjanju in posredovanju znanja in veščin s področja obdelave lesa;
  •  delavnice z gimnazijami o trajnosti lesa za pomoč pri razvoju izdelka.

.

SLIKA: METKA BELINGAR

Poleg tega projekt predvideva 5 do 10 letne dejavnosti spremljanja, kar je privedlo do številnih zanimivih opažanj in zaključkov na področju obdelave lesa. 

Informacije in fotografije, vključene v ta članek, so iz brošure "SLOVENIJA - REGIJA BOVEC. NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA", ki sta jo pripravili Občina Bovec in Jarina, Zadruga za razvoj podeželja - projektni partnerji ARTISTIC.