SOKOLIARSTVO

.

FOTO: GREIFVOGELWARTE RIEGERSBURG

Sokoliarstvo je umenie lovu s vtákmi. Presne povedané, tento pojem znamená lov so špeciálne trénovanými sokolmi, ale používajú sa tiež jastraby, vrabce a orly. Staletá tradícia sokoliarskeho zboru viedla k vzniku tradičnej a udržateľnej formy lovu, ktorá zohľadňuje ochranu biotopov a je označovaná ako „tichý lov“ z dôvodu prirodzenej rovnováhy medzi dravými vtákmi a ich korisťou. Sokoliarstvo sa považuje za poľovníctvo, ktoré je v súlade s požiadavkami dobrých životných podmienok zvierat. Vtáky sú pripútané k svojim psovodom iba na základe dôvery. Sokoliari sa musia starať o svoje jastraby po celý rok, aby sa zaistilo, že majú najlepšiu starostlivosť a počas loveckej sezóny ich nechajú lietať čo najčastejšie, aby sa mohla budovať dôvera. Sokoliarstvo sa okrem lovu týkalo aj chovu dravých vtákov. A vyvinul sa odborný jazyk, ktorým sa aj dnes píše a hovorí. Sokoliarstvo bolo v roku 2012 zapísané na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva. Rakúsko je jedným z 18 štátov, ktoré udržiavajú tradíciu.

.

FOTO: GREIFVOGELWARTE RIEGERSBURG