SOKOLNICTVÍ

,

FOTO: GREIFVOGELWARTE RIEGERSBURG

Sokolnictví je umění lovu s ptáky. Přesně řečeno, termín znamená lov se speciálně vyškolenými sokoly, ale také se používají jestřábi, vrabci a orli. Staletá tradice dvorního sokolnického sboru dala vznik tradiční a udržitelné formě lovu, která zohledňuje ochranu stanovišť a je označována jako „tichý lov“ díky přirozené rovnováze mezi dravými ptáky a jejich kořistí. Sokolnictví je považováno za formu lovu šetrnou ke zvířatům, která splňuje požadavky na dobré životní podmínky zvířat. Trénink sokola nezahrnuje „krocení“v přísném slova smyslu, protože lov je jedním z přirozených chování ptáků. Ptáci jsou připoutáni ke svým psovodům pouze na základě důvěry. Sokolníci se musí starat o své jestřábi po celý rok, aby měli co nejlepší péči a nechali je létat v lovecké sezóně tak často, jak je to jen možné, aby mohla být vybudována důvěra. Sokolnictví se kromě lovu týkalo i chovu dravých ptáků. A vyvinul se odborný jazyk, který se i dnes píše a mluví. Sokolnictví bylo zapsáno na seznamu reprezentantů nehmotného kulturního dědictví lidstva v roce 2012. Rakousko je jedním z 18 států, které tuto tradici udržují.

.

FOTO: GREIFVOGELWARTE RIEGERSBURG