SOUBOR KRITÉRIÍ K DEFINOVÁNÍ NEJNOVĚJŠÍCH ROZMĚRŮ NKD

.

FOTO: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE

Prof. Dr. Gertraud Koch z Institutu evropské etnologie/kulturní antropologie ve spolupráci s partnery a spolupracovníky projektu ARTISTIC vypracovala soubor kritérií pro definování nejslibnější dimenze udržitelných projektů NKD. Soubor byl představen partnerům a spolupracovníkům ARTISTIC během Transnational Web Meeting dne 30. ledna 2020, kteří soubor připomínkovali.

Po webové konferenci a díky pandemii COVID-19 partneři projektu organizovali a realizovali online akce, nikoli fyzické, aby představili soubor kritérií
a diskutovali o nich s místními veřejnými činiteli a s místními zúčastněnými stranami NKD, aby mohli navrhnout zlepšení. Tato diskuze s veřejnými činiteli o souboru kritérií byla nezbytná pro zviditelnění různých potřeb a situace každého regionu v rámci cílů projektu ARTISTIC. Vypracovaná verze souboru také poskytla základ pro manifest ARTISTIC, který  bude brzy představen veřejnosti.


Institut evropské etnologie / kulturní antropologie Univerzity v Hamburku vytvořil soubor kritérií pro strategii ARTISTIC a výsledky implementovaných pilotních akcí. Soubor slouží jako vodítko pro všechny partnery, kteří chtějí podporovat a spolupracovat s valorizací majetku nehmotného kulturního dědictví, aby přispěli k místnímu udržitelnému rozvoji ve středoevropských zemích. Vypracovaný soubor kritérií poukazuje například na nutnost uvést NKD na světlo a zviditelnit pro veřejnost.


Doporučuje také partnerům, aby věnovali pozornost zvláštnostem NKD, nutnosti zahrnout skupiny nositelů NKD a tvůrce do všech fází projektu, respektovat podstatu NKD a jejích nositelů, aby neztratila svůj význam a zásadní kulturní hodnotu. Kromě toho zahrnuje všechna klíčová témata při práci na valorizaci NKD a místním udržitelném rozvoji, jako je nutnost nabízet neustálé odborné školení, podpora při navazování kontaktů s aktéry
NKD nebo potřeba rozpoznat potenciál NKD a propojení NKD s tržními a veřejnými politikami. A konečně, soubor je obecným vodítkem v osvědčených postupech při práci s valorizací NKD s cílem dosáhnout místního nebo regionálního udržitelného rozvoje ve střední Evropě i mimo ni.

Tento článek připravila  Dr. phil. Eliane Fernandes Ferreira
Research Fellow / Project Management in the Institute of European Ethnology/Cultural Anthropology
of the University of Hamburg

.

FOTO: ARTISTIC PROJECT PHOTO ARCHIVE