STYRIJSKIE DZIEDZICTWO KULTURALNE ODDZIAŁUJE WIELKĄ RÓŻNORODNOŚĆ
I PRZYŁĄCZA LUDZI RAZEM

.

ZDJĘCIE: BERNHARD BERGMANN

Region Styrii Vulkanland charakteryzuje bogate niematerialne dziedzictwo kulturowe, dzięki podejściu polegającemu na zrozumieniu, że tradycje należy chronić i kształtować, aby pozostały żywe i „świeże” w ludzkiej pamięci. Wtedy ludzie wchodzą w interakcje z kulturą, w której żyją, wpływają na otaczający ich świat. Szczególnie ważne jest, aby obszary wiejskie brały pod uwagę wiedzę i tradycyjne umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie, opierały na nich nowe działania i dostosowywały je do współczesnego świata. W ten sposób mieszkańcy tworzą wyjątkowość tego regionu. Styrian Vulkanland może pochwalić się licznym i różnorodnym tradycyjnym rzemiosłem. Doświadczenie gromadzone przez pokolenia, i kreatywność zaangażowanych osób zapewnia utrzymanie i rozpowszechnianie technik rzemieślniczych. Ludzie są zobowiązani do zachowania i przekazania tradycyjnych rzemiosł. Umożliwi im to stworzenie znaczącej i tętniącej życiem kultury w regionie oraz zachęci ludzi do rozwijania swoich umiejętności 
i wykorzystywania ich potencjału poprzez przyłączanie się i zaangażowanie w kultywowanie tradycji. Niematerialne dziedzictwo kulturowe jest również częścią Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, która przedstawia plan działania zawierający 17 celów zrównoważonego rozwoju, mających na celu uwzględnienie trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju (społecznego, środowiskowego i gospodarczego). Kultura Styrian Vulkanland oraz starożytne techniki kultury, które są nadal praktykowane i przekazywane w tym regionie, dzięki współpracy i tworzeniu sieci kontaktów pozwalają tworzyć wartość dodaną dla przyszłych pokoleń.

W projekcie ARTISTIC region Styrian Vulkanland jest reprezentowany przez instytucje:

- Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland

- ISN – innovation service network GmbH