SVETOVALNI ODBOR ZA MNOŽIČNO FINANCRIANJE

Da bi se prepoznalo najbolj obetajoče projekte nesnovne kulturne dediščinee, jih povezalo z iniciativami množičnega financiranja, analiziralo napredek ustvarjenih in začetih projektov, ter da bi se ocenilo njihove rezultate, je skupina ARTISIC ustvarila mednarodni Svetovalni odbor za množično financiranje. Sestavljajo ga predstavniki projektnih partnerjev, zunanjih partnerjev in izbranih zunanjih strokovnjakov iz 8 regij Srednje Evrope. Aktivnosti Svetovalnega odbora so v koordinaciji regije Veneto (Benečija), ki je projektni partner ARTISTIC.

Cilj Svetovalnega odbora za množično financiranje je podpora pri povzemanju rezultatov kampanj množičnega financiranja, ki so bile začete v okviru ARTISTIC projekta. Pri tem preverja kritične točke - če obstajajo, analizira dejavnike pri uspehu ali neuspehu posameznih kampanj, preverja katere povezave so bile vzpostavljene z investitorji, javnimi institucijami in mediji, ter zbira izkušnje v obliki poročila. Namen poročila je, da poveča zavedanje in vzpodbudi druge regijske akterje za uporabo tega orodja financiranja za projekte nesnovne kulturne dediščine.

Prvi sestanek odbora je bil organiziran v Čečkih Budejovicah na Češkem, novembra 2019. Od takrat se člani odbora redno sestajajo na virtualnih sestankih, da ocenijo aktivnosti v okviru pilotnih projektov.

 

Člani ARTISTIC Svetovalnega odbora
Mr. Francesco Redi Zunanji strokovnjak, podpira t2i Technology Transfer and Innovation iz Italije
Mr. Fabio Maccaferri Zunanji strokovnjak – koordinator Svetovalnega odbora, podpira Veneto Region iz Italije
Ms. Daniela Adler Notranji strokovnjak predstavlja Association for the Advancement of Steirisches Vulkanland iz Avstrije
Mr. Zsombor ARADSZKI Notranji strokovnjak predstavlja West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd iz Madžarske
Mr. Dieter Heider Notranji strokovnjak predstavlja b&s consulting and training for the rural area GmbH iz Nemčije
Ms. Agnieszka Płoska Zunannji strokovnja podpira Rzeszow Regional Development Agency s Poljske
Ms. Michaela Rychnavská Notranji strokovnjak predstavlja South Bohemian Chamber of Commerce irz Republike Češke
Mr. Tomáš Michalík Zunanji strokovnjak podpira Slovak Chamber of Commerce and Industry s Slovaške
Mr. Reinhard Willfort Notranji strokovnjak predstavlja ISN – innovation service network GmbH iz Avstrije
Mr. Oliver Gajda Notranji strokovnjak predstavlja ISN – innovation service network GmbH iz Avstrije
Ms. Karoline Perchthaler Notranji strokovnjak predstavlja ISN – innovation service network GmbH iz Avstrije
.

SLIKA: ELISA BERTONI